Zatímco předchozí dny přinesly některé až převratné a velice odvážné vize studentů Českého vysokého učení technického pojednávající novou podobu krumlovského otáčivého hlediště, na politickém poli byl hlášen klid. A hlavně pochybnosti, zdali se vůbec v jednáních o budoucnosti českokrumlovské točny bude pokračovat.

Pracovní skupina, kterou svého času ustanovil bývalý ministr kultury Jiří Besser se pod vedením nové ministryně Aleny Hanákové ještě nesešla. „Oficiálně nám nebyl sdělen ani náhradní termín zrušené schůzky,“ potvrdila Deníku českokrumlovská místostarostka Jitka Zikmundová s tím, že k mání nejsou ještě ani oficiální důvody, proč byla schůzka zrušena.

Podobné pochyby má i českobudějovický primátor Juraj Thoma. Oficiální architektonickou soutěž totiž mají vyhlásit právě České Budějovice a nikoliv ČVUT. Primátor Thoma se Deníku svěřil: 

„Nástupem paní ministryně Hanákové došlo zřejmě k přehodnocení postoje k budoucnosti otáčivého hlediště. Informoval jsem proto paní ministryni dopisem ze dne prvního března o skutečnosti, že nemohu nést odpovědnost za vynaložení několika milionů korun z městského rozpočtu za soutěž, jejíž výsledek je předem determinován nepodporou zachování otáčivého hlediště ze strany ministerstva a požádal jí o zřetelné formulování jejího názoru na tuto věc.“

Redakce Českokrumlovského deníku si několika telefonáty na Ministerstvo kultury situaci ověřila a náměstkyně Anna Matoušková věc vyjasnila tímto sdělením: „Schůzka pracovní skupiny byla zrušena z důvodu zaneprázdnění několika jejích členů,“ řekla Anna Matoušková a dodala: „Náhradní termín se zatím hledá a dosud stanoven nebyl, protože závisí i na volných termínech členů skupiny. Pracovní skupina nebyla žádným rozhodnutím paní ministryně zrušena, nyní se v ní mělo jednat právě o vyladění detailů architektonické soutěže.“

V tomto ohledu je tedy jasněji. Skutečně? Vraťme se znovu k soutěži studentů ČVUT. Jen pro připomenutí: Závazná stanoviska Ministerstva kultury z let 2008 a 2009 zakazují stavbu točny na pozemku bývalého zahradnictví a sousední parcele. Jediné místo, kde by v budoucnu mohla konstrukce teoreticky stát je nedaleký Kvítkův dvůr. Asi nejoriginálněji zpracoval vizi točny v této lokalitě student ČVUT Rostislav Mareš, který svým nápadem také výrazně předčil původní styl daný Joanem Bremsem. Mareš totiž jako jediný přišel s vizí, že nové divadlo by se mohlo nejen otáčet, ale mohlo by se pohybovat zároveň i po kolejích. A to už by byl skutečně světový unikát a snad i v Českém Krumlově.

A co na tuto studii majitel Kvítkova Dvora Jiří Faltus? On sám považuje Marešovu studii za geniální.