Motorové pily se v sobotu bez milosti zakously do vzrostlých stromů před kulturním domem a šestibytovkou ve Chvalšinách. Zejména jehličnany šly k zemi, prostranství před domy se otevřelo a teď vypadá, jako by zelo prázdnotou. „Mě to strašlivě rozčililo,“ svěřil se Přemysl Vodochodský, lesník, který bydlí ve vedlejším domě. „Je to hrozné takhle ničit přírodu, zlikvidovat absolutně zdravé stromy. Denně kolem nich chodím, tak mě to vzalo, že jsem z toho skoro nespal.“ Říká, že uznává, že by se mohla pokácet bříza a stříbrný smrk, ale vzít i ty ostatní stromy bylo zbytečné. „Asi je marné říkat, že jeden jehličnan za 24 hodin vyprodukuje tisíc litrů kyslíku,“ pokračoval.

„Oboje kácení jsme prováděli na základě žádosti obyvatel obce, technickou pomoc poskytovali hasiči,“ říká na to starosta Jiří Borský. „Před kulturním domem z důvodu chystané rekonstrukce fary. Vše prošlo řádným schvalovacím řízením. Většinou šlo o jehličnany, které nepatří do intravilánu obce. Při silném větru by při pádu ohrožovaly bezpečnost občanů.“