Projekt popsal Petr Apfelthaler z Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov: „Revitalizace Jelení Zahrady začala v minulém týdnu předáním staveniště realizační firmě. Následně pokácela navržené dřeviny – nemocné nebo koncepčně nevhodné – a odfrézovala pařezy. V další etapě, která je plánována na červenec až říjen, pracovníci firmy ošetří zbývající dřeviny, upraví terén a založí nové trávníky. Také vysadí nové keře a stromy."

Celkem by měli vysadit šedesát stromů a téměř dva tisíce keřů. „V příštím roce zeleň v daném území necháme doplnit o trvalkové záhony," podotkl Petr Apfelthaler.
 

Růžová zahrada

Mezi dalšími akcemi plánovaných na letošní rok v Českém Krumlově je druhá etapa sadových úprav v Růžové zahradě, kde byl v loňském roce vybudován chodník.

„Po dvouletém zkušebním provozu plánujeme v letošním roce významně rozšířit květinové záhony podél komunikací na průtahu městem. Lidé se tak mohou těšit na pestré letničkové záhony založené technologií přímého výsevu na stanovišti," předeslal Petr Apfelthaler.
 

Pravidelná péče

V zimním období se dělají na území města Český Krumlov jinak klasické a pravidelné prořezávky keřů a kácí se nemocné a takzvaně „neperspektivní" dřeviny.

„Třeba v případě vzrostlých stromů se tak děje na základě pravidelného hodnocení stavu dřevin pověřenými pracovníky úřadu nebo z podnětů občanů. Stromy navržené ke kácení posuzuje odborník v oboru arboristika a jeho doporučení je pak podkladem pro rozhodnutí správního orgánu ve věci povolení ke kácení," vysvětlil Petr Apfelthaler. Zajímavé je, že dřevní hmota je většinou použita jako palivo v útulku pro psy, větve město štěpkuje.

„Keřové patro upravuje smluvní firma zajišťující údržbu zeleně na území města či případně další firmy, kácení a ošetřování stromů provádí specializovaná arboristická firma," připomněl Petr Apfelthaler. Reakce veřejnosti na kácení jsou různé. To dosvědčil také Petr Apfelthaler: „Zatímco nás obyvatelé bytů v přízemí velebí za to, že odstraníme strom, který jim celodenně stínil, ti z horních pater nás považují za barbary."

Na nynější prořezávky a kácení dřevin v Krumlově navážou na jaře náhradní výsadby stromů či keřů, vyhrabání travnatých ploch a potom dubnové seče trávníků.


Autor: Deník / Pavel Pokorný