„Na sobotu 23. května plánujeme odpolední kávu na chalupě v Jeníně," řekl Antonín Matějček s nadějí, že se mu podaří vypátrat co nejvíce lidí, kteří pocházejí ze stejného rodu. „Podle doložených informací z rodných listů se jedná hlavně o potomky bratrů Jakuba a Tomáše Matějčka z Dolního Třebonína. Kořeny našeho rodu zatím sahají do roku 1820, kdy se narodil můj pra-praděda Jakub v obci Smrhov."

Jenínští Matějčkovi chtějí vypátrat co nejvíc informací nejen o společných předcích a jejich osudech, ale hlavně o žijících členech rodu Matějčků. „Třeba odhalíme u lidí, se kterými se často potkáváme, společné kořeny," dodal Antonín Matějček s tím, že ti, kteří se rozhodnou do Jenína za dva týdny dorazit, mají svou účast potvrdit na telefonním čísle 602 118 135 či na e-mailové adrese email-paspam@atlas.cz.