Letošní téma je věnováno 25. výročí zápisu Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. Soutěž je určena pro děti a mládež do 15 let věku z českokrumlovského regionu.

„Český Krumlov je město opředené mnoha pověstmi a tajemstvími,“ říká hlavní organizátorka knihovnice Helena Jelínková. „Bílá paní Perchta, alchymisté, tajemné poklady, ale i děsuplný příběh Dona Julia a Markétky Pichlerové… Veselý život na rožmberském dvoře, ale i meditativní a duchovní svět klášterů… a mnoho jiného. Pověsti ale mohou vznikat i v dnešní době a zahledět se můžete i do budoucnosti. Téma prakticky nemá meze.“

Hotové práce odevzdávejte nebo e-mailem posílejte do dětského oddělení českokrumlovské knihovny.

Propozice:Obrázky musí být zafixované proti rozmazávání a knihovna nedoporučuje používat fixy.
Literární práci je třeba odevzdat čitelně napsanou. Může být psaná i ručně, jen ne obyčejnou tužkou.
Navíc obě kategorie musí být samostatně – čili nekombinovat literární práci s obrázky. Na rubu musí být celé jméno, adresa, věk i škola.