Veřejně byl návrh územní studie Nového Spolí zájemcům z řad veřejnosti předložen na konci září v restauraci Kavalírka. V těchto dnech mají občané možnost hrubopis připomínkovat. Připomínky podejte písemně doručením do podatelny městského úřadu, nebo e-mailem na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz. „Územní studie bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města,“ vysvětluje mluvčí města Petra Nestávalová. „A pro rozhodování o změnách v území a řešení veřejných prostranství.“

Nové Spolí leží na jižním okraji Českého Krumlova v meandru řeky Vltavy. S centrem města je spojuje pouze ulice Pod Sv. Duchem v úžině pod Křížovým vrchem na pravém břehu řeky a krytá dřevěná lávka pro pěší vedoucí na levý břeh. Klidnou lokalitu obklopují řeka, strmá údolí, lesy. Cílem je zlepšit a zatraktivnit veřejná prostranství pro obyvatele města.

Memorandum o vytvoření společné jihočeské koalice podepsali v úterý večer na krajském úřadě zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a Jihočechů 2012.
K jihočeské koalici je o krok blíž, chystá se podpis dalšího memoranda

„Jedním z našich cílů je zpřístupnit pro místní okolí řeky,“ říkají tvůrci studie. „Mělo by se stát promenádou, trasou vycházek do centra i z města do krajiny.“