Mluvčí budějovické městské policie Věra Školková popsala, že obsluha kamerového systému poprvé spatřila jezdce na koni na náměstí. Odtud se 36letý muž z Domažlicka a o dva roky starší kolega z Krumlovska vydali do Krajinské ulice a dál na Pražskou. „Vozovka jim nestačila, a tak jeli chvílemi i po chodníku. Strážníkům se muže podařilo dostihnout a zastavit až v Nemanicích," zmínila mluvčí strážníků.

Při podání vysvětlení jezdci řekli, že patří ke koňskému expresu a jednou ročně touto cestou rozvážejí poštu. Tím se ale dostali do křížku se zákonem.

„V první řadě se dopustili přestupku porušením obecně závazné vyhlášky města, která zakazuje vstupovat s koňmi na veřejná prostranství v historickém centru. Též se dopustili dopravního přestupku tím, že porušili zákaz jízdy na zvířatech od soumraku do svítání na silnici I. nebo II. třídy a zvířata nebyla označena předepsaným osvětlením," vysvětlila tehdy mluvčí.

S jakým trestem mohou neobvyklí jezdci od přestupkové komise odejít? Jak vysvětlil vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík, v případech, kdy pachatel jedním skutkem spáchá několik přestupků, se ukládá sankce za přestupek nejpřísněji postižitelný.

„Ze zmíněných přestupků je nejpřísněji postižitelným přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, který zahrnuje i porušení povinností stanovených obcí v obecně závazných vyhláškách. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 tisíc korun," naznačuje možnou sankci Jan Kostík.

Trest ale nemusí být tak tvrdý. „S ohledem na okolnosti případu je správní orgán oprávněn vyřešit věc i v takzvaném zkráceném blokovém řízení, přičemž maximální výše blokové pokuty dosahuje 1000 korun," doplňuje vedoucí správního odboru.

Sám jezdec z Černé Řeky Tomáš Nový se k případu staví čelem. „Informoval jsem se na úřadě v Budějovicích, co to znamená. Nabízeli mi jako řešení možnost blokového řízení s tím, že však musíme být u přestupkové komise osobně přítomni. Ve čtvrtek tam jedeme, tak se uvidí, co nás čeká. Věřím, že se vše vyřeší rozumnou cestou," říká Tomáš Nový.

Letošní komplikace mu rozhodně ale neuberou na chuti účastnit se dalších jízd Ponny Expressu. „Tahle příhoda je pro mne hlavně poučením do budoucna, ale v žádném případě důvodem pro to, abych jako jezdec v Pony Expressu skončil," uvedl Tomáš Nový.