Na setkání, které se konalo 8. ledna, se sjelo více než 90 osobností nejen z Českokrumlovska. „Vážím si zájmu a vysoké účasti na již 26. tradičním setkání podnikatelů, zástupců státní správy a samosprávy, představitelů měst a obcí, institucí. Je mi ctí, že se tato tradice pravidelně každý rok opakuje od roku 1994,“ promluvil ke všem přítomným místopředseda představenstva Jhk a předseda Jhk, oblasti Český Krumlov Otakar Veselý. Přivítal také nové členy, kteří do Jhk vstoupili v průběhu roku 2019. Společně se zástupci firem předal šek na krásných 75 300 Kč do rukou člena představenstva Nemocnice Český Krumlov Vojtěcha Remeňe a primáře oddělení LDN Mirko Ferra.

Z oslavy dvacátých narozenin medvědů Kuby a Matěje v areálu medvědária na Městské hoře v Berouně.
Herecký důchod jim svědčí. Berounští večerníčkoví medvědi oslavili dvacetiny

„Velice děkujeme Jihočeské hospodářské komoře a jejím členům za krásný příspěvek, který použijeme na nákup motorové dlahy právě pro oddělení následné péče naší nemocnice. Zařízení vyjde na dvě stě tisíc korun a z loňského roku víme, že částka na šeku není zdaleka konečnou sumou. Díky podpoře dalších firem a hlavně i měst a obcí se nám v roce 2019 nakonec sešlo téměř dvě stě tisíc korun. Předvánoční akce organizovaná Jhk, která sbírku organizovala, měla i speciální část. Vánoční besídku přímo v prostorách nemocnice, která byla určená právě pacientům, kteří u nás tráví delší čas. Je pro nás hezké a důležité, že se povedlo naše pacienty podpořit i psychicky a udělat jim radost,“ řekl Vojtěch Remeň.

Nové dopravní značky pro úsek, kde se platí mýtné.
Mýto se platí už dva týdny

Slova Vojtěcha Remeně o štědrosti měst ve své novoroční zdravici záhy potvrdil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda, který zmínil, že zastupitelstvo bude při svém zasedání schvalovat navrženou částku ve výši 30 000 Kč.

Z mapování potoků na Českokrumlovsku.
Chceme zlepšit naše pstruhové vody, říká rybář Ondřej Bartoš

Přítomní si vyslechli také zajímavé prezentace. Lukáš Kůta z Raiffeisen bank ve svém příspěvku shrnul ekonomické ukazatele za rok 2019 a představil výhled na rok 2020. Dominik Stroukal, hlavní ekonom společnosti Roklen, se ve své poutavé prezentaci zabýval tématem hospodářské krize.