Na setkání, které se konalo 8. ledna, se sjelo více než 90 osobností nejen z Českokrumlovska. „Vážím si zájmu a vysoké účasti na již 26. tradičním setkání podnikatelů, zástupců státní správy a samosprávy, představitelů měst a obcí, institucí. Je mi ctí, že se tato tradice pravidelně každý rok opakuje od roku 1994,“ promluvil ke všem přítomným místopředseda představenstva Jhk a předseda Jhk, oblasti Český Krumlov Otakar Veselý. Přivítal také nové členy, kteří do Jhk vstoupili v průběhu roku 2019. Společně se zástupci firem předal šek na krásných 75 300 Kč do rukou člena představenstva Nemocnice Český Krumlov Vojtěcha Remeňe a primáře oddělení LDN Mirko Ferra.

„Velice děkujeme Jihočeské hospodářské komoře a jejím členům za krásný příspěvek, který použijeme na nákup motorové dlahy právě pro oddělení následné péče naší nemocnice. Zařízení vyjde na dvě stě tisíc korun a z loňského roku víme, že částka na šeku není zdaleka konečnou sumou. Díky podpoře dalších firem a hlavně i měst a obcí se nám v roce 2019 nakonec sešlo téměř dvě stě tisíc korun. Předvánoční akce organizovaná Jhk, která sbírku organizovala, měla i speciální část. Vánoční besídku přímo v prostorách nemocnice, která byla určená právě pacientům, kteří u nás tráví delší čas. Je pro nás hezké a důležité, že se povedlo naše pacienty podpořit i psychicky a udělat jim radost,“ řekl Vojtěch Remeň.

Slova Vojtěcha Remeně o štědrosti měst ve své novoroční zdravici záhy potvrdil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda, který zmínil, že zastupitelstvo bude při svém zasedání schvalovat navrženou částku ve výši 30 000 Kč.

Přítomní si vyslechli také zajímavé prezentace. Lukáš Kůta z Raiffeisen bank ve svém příspěvku shrnul ekonomické ukazatele za rok 2019 a představil výhled na rok 2020. Dominik Stroukal, hlavní ekonom společnosti Roklen, se ve své poutavé prezentaci zabýval tématem hospodářské krize.