S téměř dvouměsíčním zpožděním vypukne v pondělí 25. května hlavní turistická sezóna na jihočeských památkách. Návštěvníci musejí stále počítat s mimořádnými opatřeními v podobě nošení roušek v prostorách historických objektů, menších návštěvnických skupin na prohlídce, dočasným uzavřením některých prohlídkových tras i zrušením řady kulturních akcí. Připravena je však i řada novinek – nový apartmán Terezie Černínové v Adamově stavení zámku Jindřichův Hradec, zpřístupnění Valdštejnského apartmá ve druhém patře zámku Hluboká či znovuotevření revitalizovaného zámeckého parku v Třeboni od 1. června. Mimořádným památkářským počinem je i dokončení obnovy a zpřístupnění věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou veřejnosti.

„V letošní sezóně očekáváme zejména výpadek zahraničních turistů. Přesto věříme, že si na naše památky najde cestu o to více českých návštěvníků a že i navzdory posunutému startu bude sezóna úspěšná“, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec. „Ačkoliv jsme museli zrušit řadu jarních kulturních akcí, návštěvníci se stále mohou těšit na řadu novinek. Největším počinem je zpřístupnění věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou“, doplnil Petr Pavelec.

Zámek Červená Lhota

Na začátku sezóny bude na zámku Červené Lhota zpřístupněna pouze expozice v prvním patře, počet osob v jedné skupině bude omezen na deset. Až se bezpečnostní opatření rozvolní, návštěvníci se vůbec poprvé podívají do mládeneckého pokoje prince Luise Schönburga v podkroví. Pozornost upoutá série fotografií z Luisovy lovecké výpravy do dnešní Keni a Tanzanie ve 30. letech minulého století i exotická trofej buvola kaferského. Dílčí reinstalací prošly i další podkrovní pokoje, které dají nahlédnout do soukromí posledních dvou generací majitelů zámku. Výklad se zaměří na osobní příběhy jednotlivých členů rodiny ve složité době první poloviny 20. století. Expozici zámeckého sklepení od srpna obohatí model, který zachycuje Červenou Lhotu v její barokní podobě.

„Jakmile to bude možné, po loňské pauze bude obnoven provoz půjčovny lodiček. Nově provedené odbahnění vrátilo rybníku jeho původní rozměr, jaký míval v dřívějších šlechtických dobách. Návštěvníci se tedy vůbec poprvé dostanou na pramičkách do míst v ústí rybníka, kam neměli nikdy možnost se podívat“, řekl kastelán Tomáš Horyna. Nejbližší akcí na Červené Lhotě bude poutní mše svatá 7. června.

Zámek Český Krumlov

Ačkoliv turistickou sezónu v městě Český Krumlov oficiálně zahájí historický průvod v sobotu 30. května, Hradní muzeum s věží bude pro návštěvníky otevřeno již od pondělí 25. května. Zámecké interiéry první prohlídkové trasy z doby renesance a baroka a barokní divadlo budou zpřístupněny o den později. Počet osob na komentované prohlídce bude omezen maximálně na dvacet včetně průvodce.

„Začneme těmi expozicemi, kde je možná volná prohlídka a návštěvníci mohou využít audio-průvodce. Na zámcích většinou skupinám říkají: neutíkejte mi, buďte u sebe. Teď to bude naopak, zaměstnanci budou dohlížet na to, aby se dodržovaly rozestupy. V pokladně návštěvník dostane dezinfekci na ruce, a když nebude mít roušku, bude si ji moci za pár korun koupit“, uvedl kastelán Pavel Slavko. Omezení se dotknou i tradičních kulturních akcí. Slavnosti pětilisté růže se v polovině června konat nebudou, Festival barokních umění by se podle slov kastelána Slavka v září uskutečnit měl. Kromě zajištění provozu se správa zámku soustředí i na zdárné dokončení stavební a restaurátorské obnovy interiérů prvního patra objektu bývalé Mincovny na II. zámeckém nádvoří, které budou využívány jako výstavní prostory. „Tady bychom chtěli ukázat mnohé z našeho depozitáře jako mince, zbraně nebo obrazy – stále máme devadesát pět procent předmětů schovaných v depozitáři. Otevírat budeme až za rok a půl“, uvedl již dříve Pavel Slavko.

Návštěvníky přivítají obnovené autentické zámecké prostory z přelomu 19. a 20. století se šablonovými výmalbami, dřevěnými prkennými a kazetovými podlahami, kachlovými kamny, fládrovanými dveřmi a novými okenními otvory, které budou doplněny o původní zelené okenice. Komfort galerijních prostor znásobí i nové zázemí pro návštěvníky a klimatizované výstavní sály s moderním závěsným a bezpečnostním systémem. Proměny se dočká i fasáda objektu, kterou vyzdobí treláž ze stromkových růží. Celkové náklady dosáhnou výše 43 mil. Kč.

Zámek Dačice

Po celý rok 2020 bude na dačickém zámku probíhat náročná rekonstrukce dřevěných podlah v přízemních sálech, které napadla dřevomorka. Z tohoto důvodu zůstanou prostory uzavřeny. „Samotné obnově bude předcházet odvlhčení obvodových zdí. Po rozebrání podlah byla odstraněna navážka a stavební suť, což obnažilo klenby zámeckého sklepení. Při vybírání a odvozu navážky pomáhali všichni zaměstnanci zámku“, popsala kastelánka Kristýna Dvořáková.

„Abychom návštěvníkům vynahradili uzavřené sály, otevíráme pro ně prostory v západním křídle zámku, které veřejnosti nebyly dosud zpřístupněny“, doplnila Kristýna Dvořáková. Jedná se o část staromládeneckého bytu posledního majitele zámku z rodů Dalbergů z 30. let 20. století. Návštěvníci si prohlédnou místnosti, v nichž jsou dnes instalované depozitáře. Pozornost zaslouží prostorná funkcionalistická koupelna v tmavě modrých barvách, kde nechybí sprchový kout s chromovými masážními tryskami. Kromě prohlídky sálů v přízemí budou muset návštěvníci dačického zámku letos oželet i některé kulturní akce. Neuskuteční se plánované komentované procházky zámeckým parkem u příležitosti Evropského dne parků ve dnech 23. a 24. 5, konání dalších akcí je dosud v jednání.

Zámek Hluboká

Ve všední dny nabídne zámek Hluboká hlavní prohlídkovou trasu, o víkendu budou zpřístupněny všechny trasy s omezeným počtem návštěvníků. Bohatá bude i letošní nabídka akcí. Hlubocký zámek se od srpna do října zapojí do celorepublikového projektu NPÚ Valdštejnové – lvi ve službách císařů mimořádným zpřístupněním tzv. Valdštejnského apartmá ve II. patře zámku.

Zcela mimořádně bude zpřístupněna zámecká kaple 5. června v rámci Noci kostelů 2020. Po celou sezónu budou probíhat oblíbené komentované prohlídky sbírky tapiserií, kastelánské prohlídky soukromými apartmány a hostinskými pokoji s kurátorkou. Milovníci bluegrassu se mohou těšit na koncert Roberta Křesťan a kapely Druhá tráva, který se uskuteční na nádvoří zámku 31. července, fanoušci muzikálových melodií ocení Noc na Karlštejně 11. a 12. srpna. Kromě návštěvníků čeká hlubocký zámek na řemeslníky. Probíhat tu bude II. etapa průzkumu podzemního systému chodeb. Po jejich důkladném zmapování a zpracování dokumentace bude následovat jejich rozsáhlá obnova.

„Hlavním smyslem těchto prací je obnovit chodby tak, aby voda a vzduch pod zámkem proudily, jak mají, protože to je důležité pro jeho kondici“, uvedl kastelán Martin Slaba. Letošní etapa si vyžádá necelé 2 mil. Kč. Zahájeny budou i práce na obnově barokního objektu zámecké vodárny, nacházející se u řeky Vltavy v Hluboké-Podskalí, která zásobuje zámecké kašny i zahradu užitkovou vodou. Obnova této významné technické památky, na kterou bylo vyčleněno 5 mil. Kč, bude zahrnovat opravu vnitřních dřevěných konstrukcí, opravu obvodového zdiva budovy i revizi čerpadla poháněného Francisovou turbínou.

Zámek Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec vstupuje do návštěvnické sezóny s nově instalovanými hostinskými pokoji v Adamově stavení. Zbrusu nový je i dámský apartmán hraběnky Terezie Černínové. Zařízení pokojů vychází z historických inventářů a jejich podoba se vrací zhruba do šedesátých let 19. století. Restaurátorským způsobem byla obnovena i jejich původní šablonová výmalba. Jednotlivé prohlídkové trasy obohatí zajímavé historické předměty, jimiž bude správa zámku připomínat letošní 800. výročí od první písemné zmínky o zdejším hradě.

„V prvé řadě to bude faksimile listiny, která dokládá působení Vítkovce Jindřicha v později po něm zvaném Jindřichově Hradci. Dále se návštěvníci mohou těšit na unikátní exponáty, jakými je například kříž z Palestiny s částečkami prsti ze svaté země, který patrně v 17. století přivezl Heřman Černín, rukavičky hraběnky Františky Slavatové z poloviny 17. století, jezdecké boty ze 17. století nebo část černínské mincovní sbírky“, vyjmenoval kastelán Jan Mikeš.

Předměty budou k vidění od 1. července do 30. září. „Vzhledem k nastalé situaci jsme prozatím zrušili slavnosti osmistého výročí a uvažujeme o jejich přesunu na září“, informoval kastelán Mikeš. Návštěvníci ale nepřijdou o Noční toulky bájným Hradcem nebo divácky úspěšné představení Defenestrace, aneb příběh Viléma Slavaty, které se v letošním roce v prostorách zámku bude odehrávat naposledy. V červnu bude otevřena autorská výstava výtvarníka Pavla Vavříka.

Zámek Kratochvíle

V plném lesku se návštěvníkům Kratochvíle letos představí obnovené interiéry zámeckého kostela Narození Panny Marie. Část loňské sezóny byl kostel uzavřen, neboť tu probíhala rehabilitace vstupního prostoru a restaurátorské práce na obnově zlacení bohaté štukové výzdoby.

„Do interiérů kostela jsme instalovali mnohé cenné předměty. Nejvýznamnějším počinem bylo zrestaurování deskového obrazu Panna Maria se zjeveným Kristem ukřižovaným ze začátku 16. století", uvedl kastelán Vojtěch Troup. „Původně jsme obnovenou výzdobu kostela chtěli veřejnosti slavnostně představit v polovině letošního dubna v rámci Mezinárodního dne památek. Po slavnostní mši svaté měla následovat přednáška o malířské a štukové výzdobě kostela, o etapách jeho výstavby i o problémech, které provázely jeho stavební a restaurátorskou obnovu v letech 1994 až 1997“, tuto akci jsme museli s ohledem na nastalou situaci bohužel zrušit“, konstatoval Vojtěch Troup.

V letošním roce se neuskuteční ani tradiční květinová výstava v interiérech vily. Přednáška překladatele díla W. Shakespeara Martina Hilského, věnovaná tragédii Timon Aténský, zazní v náhradním zářijovém termínu. Rodiny s dětmi budou moci na Kratochvíli 13. června oslavit opožděný Mezinárodní den dětí koncertem kapely Bombarďák. Pro 29. divadelní léto v zámecké zahradě si Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice zvolil komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Hrát se bude po třináct večerů od 25. červa do 12. července.

Hrad Landštejn

Hrad Landštejn otevřel své brány návštěvníkům již v pondělí 11. května. Za deset dní provozu jej navštívilo 204 turistů. Až do konce května bude hrad otevřen denně kromě pondělí mezi 9:00 – 15:30, v červnu se návštěvní doba prodlouží ještě o hodinu. Expozice archeologie zůstává prozatím uzavřena. Konat se zatím nebudou ani plánované kulturní akce a prohlídky hradu zpestří humorná šermířská vystoupení skupiny Bravus až o prázdninách. „Odložit jsme museli i komentované prohlídky spojené s ukázkami replik husitských zbraní a archeologických nálezů, kterými jsme chtěli připomínat letošní kulaté šestisté výročí obléhání a dobývání hradu husity“, informovala kastelánka Eliška Niederová.

Hrad Nové Hrady

Návštěvníci hradu Nové Hrady si budou moci vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Komentovaná prohlídka hradními interiéry připomene historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku a pojme maximálně 19 osob.

Prohlídka bytu pana správce je určena pro deset návštěvníků ve skupině. Věž s vyhlídkou zůstane prozatím uzavřena. Nejisté je i konání některých kulturních akcí. Potvrzena byla Hradozámecká noc 28. srpna, která se ponese v duchu hradních pověstí a příběhů. Omezení se naštěstí nedotýkají poslední fáze obnovy hradního příkopu, který se upravuje od roku 2006. „Akce měla skončit již loni, ovšem s postupem prací na severozápadní straně se začaly rýsovat další mohutné opěrné zdi, které byly součástí eskarpy a byly v minulosti zasypány sutí a hlínou", vysvětlil kastelán Jan Smolík. Obnova příkopu potrvá do září.

Hrad Rožmberk

Mimořádnou událostí letošní sezóny bude zpřístupnění věže Jakobínka, která je jediným pozůstatkem zaniklého Horního rožmberského hradu. Hláska ještě před osmi lety figurovala na seznamu nejohroženějších památek České republiky a za využití tradičních řemeslných postupů se jí podařilo zachránit. V interiéru jsou umístěny informace o historii věže, ale také její model včetně lešení a jeřábu, který připomíná tento unikátní stavební experiment. Výstup na vyhlídkový ochoz věže po bezmála 170 odmění návštěvníky nádherným výhledem na celý areál rožmberského dvojhradí a okolní krajinu. Prohlídka je určena pro deset osob, trvá třicet minut a plné vstupné stojí 150,- Kč.

Malé proměny doznaly i interiéry Dolního hradu. Zrestaurovaná ornamentální výmalba navrátila hlavnímu schodišti, které slouží jako vstup na prohlídkovou trasu hradním buquoyským muzeem, podobu z poloviny 19. století. Kastelánka Andrea Čekanová by chtěla touto cestou postupně navrátit původní vzhled i zbývajícím interiérům. „V letošním roce bychom chtěli pokračovat v úspěšné sérii setkávání se zajímavými hosty na hradě Rožmberk. V jednání byla například světově uznávaná architektka Eva Jiřičná, která žije v Londýně. Za současné, měnící se situace, nevíme, zda se pořad vůbec uskuteční", sdělila Andrea Čekanová.

Zámek Třeboň

Od 1. června se návštěvníkům i obyvatelům města Třeboň znovu otevřou brány zámeckého parku, který za posledního tři čtvrtě roku prošel zásadní proměnou. V těchto dnech tu finišují s rekonstrukcí cest. Součástí obnovy, která parku částečně navrátila podobu z konce 19. století, byla i výměna laviček a nová výsadba.

„Nejedná se však o poslední proměnu parku. Do budoucna máme v plánu obnovu některých ornamentálních záhonů, jež byly jeho součástí ještě na počátku 20. století“, uvedl kastelán Vít Pávek. Revitalizace parku úzce souvisí i s plánovanou rekonstrukcí zahradního traktu zámku, jenž v sobě ukrývá ty nejreprezentativnější komnaty, které od konce 2. světové války sloužily Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni.

Další práce na třeboňském zámku odstartovalo během zimních měsíců nutné restaurování protékající kašny na nádvoří. „Postupně budeme restaurovat sgrafitovou výzdobu, přičemž se v letošním roce zaměříme na fasádu nádvoří bývalé zámecké lékárny“, upřesnil kastelán Pávek. Ve spolupráci s rodinou Karla Schwarzenberga památkáři připravují restaurování některých kovových rakví umístěných v knížecí hrobce Domanín, kterou třeboňský zámek provozuje. „Od letošního jara pracujeme na projektové dokumentaci obnovy bývalé fary, v níž by mělo vzniknout návštěvnické centrum. Turisté si tu budou moci zakoupit vstupenky a suvenýry, k dispozici budou mít i toaletu“, upřesnil Pávek.

Třeboňský zámek je známý svou širokou nabídkou kulturních aktivit. „Naplánované akce až na výjimky nerušíme. Stále počítáme s tradičním festivalem Okolo Třeboně na počátku července. Vnitřní malé nádvoří bude také letos patřit šermířům, ale i historickým tancům a hudbě. V omezeném režimu se též uskuteční tradiční festival vážné hudby Třeboňská nokturna. V zámeckém parku uvítáme Kinematograf bratří Čadíků a na velkém nádvoří se v srpnu odehraje Noc na Karlštejně a koncert čtyř tenorů. Sezona bude již tradičně zakončena Hradozámeckou nocí“, vyjmenoval kastelán Pávek.

Zámek Vimperk

Situace spojená s koronavirem a posun začátku návštěvnické sezóny se vimperského zámku téměř nedotkly. Za zpřísněných hygienických opatření tu naplno probíhají stavební práce, přípravy muzejních expozic i restaurování. „26. března uplynul rok od zahájení stavby a některé místnosti jsou již téměř dokončeny“, pochvaluje si postup stavebních prací kastelán Vojtěch Brož.

Před dokončením je i restaurování renesančních výmaleb v severovýchodním křídle Horního zámku. Restaurátoři pracují na obnově výmalby v kapli čtyř evangelistů a malovaného záklopového stropu. „Strop má za sebou tři mokré zábaly, které z něj vytáhly dehet z kouře po požáru zámku v roce 1857“, upřesnil kastelán Brož. S příchodem teplého počasí se na zámek vrátilo lešení a začaly práce na obnově dalších dvou fasád. Zámek bude pro návštěvníky letos otevřen od 1. července. Prohlídka Dolního zámku se zaměří na unikátní výzdobu jihovýchodního křídla a proměny zámecké zahrady.

Klášter Zlatá Koruna

Historické mnišské toalety z 18. století budou v letošní sezóně novinkou v klášteře Zlatá Koruna. Prostory v budově velkého konventu se stavebně ještě upravují, hlavní prohlídkovou trasu obohatí na konci srpna. „Přestože na tehdejší dobu byly mnišské toalety poměrně promyšlené a pokrokové, takový komfort jako nabízí ty dnešní, rozhodně nečekejte. Svým uživatelům neposkytovaly žádné soukromí, byla to vlastně řada otvorů vedle sebe“, popsala kastelánka Lenka Tondlová.

Historické toalety ale rozhodně nejsou jediným důvodem, proč bude zlatokorunský klášter v příštích měsících častým cílem návštěvníků. „Původní název kláštera byl Sancta spinea Corona (svatá trnová koruna), což v letošním roce turisty určitě přiláká do těchto míst“, vtipně okomentovala současný stav Lenka Tondlová. Návštěvníci budou moci navštívit malý konvent bývalého kláštera a největší chrám na jihu Čech, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Letos naposledy bude k vidění expozice Místa setkávání v prvním patře velkého konventu, která mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Oba prohlídkové okruhy jsou pro devatenáct osob a průvodce. Menší skupina maximálně devíti návštěvníků se podívá do opatské kaple, která byla kdysi soukromou kaplí hlavního představitele kláštera a je v ní vystaven originál gotického obrazu místní patronky, Zlatokorunské madony.

Zvíkov

Návštěvníky zvíkovského hradu žádná omezení při prohlídce nečekají. „Prohlídky jsou bez průvodce, takže z naší strany s omezeními nepočítáme. Jedinou výjimkou mohou být víkendy a možná kumulace osob po příjezdu lodí. V takovém případě bychom si příchod k pokladně řídili. Pro návštěvníky by šlo o zdržení maximálně do patnácti minut“, informoval kastelán Aleš Kadlčák. Hrad čeká nezbytná obnova střechy nad budovou správy objektu. Ostatní investice jsou závislé na průběhu letošní návštěvnické sezóny, obdobně je to i s kulturními akcemi.