„Letošní sezóna byla důležitá mimo jiné z toho důvodu, že památky v naší správě nebyly ani jednou uzavřeny kvůli covidu, jako tomu bylo v předchozích dvou letech. Tato sezóna nám tak ukázala aktuální stav a trendy v návštěvnosti a ve výnosech ze vstupného“, říká Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích.

I přes citelnou ztrátu organizovaných skupin zahraničních turistů se nejnavštěvovanějšími jihočeskými památkami staly zámky Český Krumlov (186 775 osob) a Hluboká (166 455 osob). Nejvýraznější propad v návštěvnosti zaznamenal hrad Landštejn, kam zamířilo o 23 % turistů méně než v roce 2021. Výrazný útlum zájmu návštěvníků pocítili i na Červené Lhotě. „V reakci na četné návštěvnické dotazy musíme konstatovat, že nezanedbatelnou roli v tom hrál fakt, že byl zámecký rybník napuštěný pouze na poloviční hladinu. Toto omezení sice nebylo vizuálně nápadné, rozhodující bylo pozastavení provozu půjčovny pramiček. Pokles návštěvnosti na cca 44 tisíc návštěvníků, však měl i svá pozitiva. Návštěvníci měli více osobního prostoru, nemuseli dlouho čekat na prohlídku a při návštěvě zámeckých interiérů zažívali luxus skoro privátní návštěvy“, zhodnotil kastelán Tomáš Horyna.

Výnosy ze vstupného lze špatně srovnávat s předchozími lety, jelikož se zásadně proměnila i cenová politika celého Národního památkového ústavu. Letos byly zrušeny rozdíly ve výši vstupného mezi domácími turisty a cizinci a dále se změnil výpočet dětského vstupného, kdy děti ve věku 6 až 17 let platí 40 % z výše plného vstupného. Výnosy ze vstupného do konce října činí téměř 155 mil. Kč.

Dvojice měly splynout s davem a luxusní dovolenou maskovat pašování heroinu a kokainu z Ameriky, Thajska i Austrálie. Drogy ukrývaly v cestovních zavazadlech.
Pašovali ve velkém heroin a kokain. Tvrdí ale, že jeli jen na dovolenou

Oproti předchozím rokům správy památkových objektů evidují pokles rezervací zájezdů a nárůst individuálních návštěvníků. Podle správy zámku v Českém Krumlově si vstupenku na některou z prohlídkových tras zakoupilo pouze 15 % z celkového počtu návštěvníků procházejících zámeckým areálem. „Na zámku v Třeboni jsme pocítili šetření návštěvníků, kteří se spokojili vesměs jen s jednou prohlídkovou trasou“, doplňuje kastelán Vít Pávek. To potvrzuje i kastelán hradu Zvíkov Aleš Kadlčák: „Návštěvníci si během léta více vybírali, jaké služby si zvolí. To dříve nebylo tak patrné, ale v případě Zvíkova je to pochopitelné. Součet cen parkoviště, vstupy, lodní doprava, konzumace, propagace dává za jeden den v součtu tisíce korun. Turisté dost šetří právě na naší trase, vystačí si s procházkou v parku.“

Obnova památek

I přes zvýšené náklady na energie, stavební materiál a služby mohla v letošním roce pokračovat obnova a restaurování bez výraznějšího omezení. Na hradě Nové Hrady byla dokončena poslední etapa obnovy příkopu a nadále pokračuje oprava provozního zázemí v domku před hradem. Letošní investice dosáhly částky 4, 65 mil. Kč.

Na hradě Landštejn byla ukončena první fáze konzervace vnějších stěn a oprava románské kaple, která byla již v průběhu října zpřístupněna návštěvníkům v rámci nové trasy. Na zámku Dačice byly v červnu po dvouleté přestávce opět zpřístupněné reprezentační sály v přízemí, které byly uzavřeny kvůli stavebním pracím na odvlhčování a následném restaurování výzdoby interiérů. „Po desítkách let, kdy byly klenuté sály vybíleny, mohou návštěvníci obdivovat restaurovanou iluzivní výmalbu stropu a šablonový vzor na stěnách. Díky obnovené výmalbě, spolu se zařízením místností podle dobových fotografií, mají místnosti originální atmosféru šlechtických interiérů přelomu 19. a 20. století“, informuje kastelánka Kristýna Dvořáková.

Ilustrační foto.
V Budějovicích se nešťastnou náhodou zastřelil mladý policista

Největší radost správě zámku Červená Lhota udělalo dokončení pětiletého restaurování stropu zámecké jídelny i reinstalace interiéru pánské ložnice. „Rekonstrukční práce na zámecké vodárně způsobily, že poprvé po 8 letech byla na zámku opět pitná voda. Pro někoho je to samozřejmost, my to vnímáme jako velký dar. Rozběhla se projektová příprava generální rekonstrukce hráze Zámeckého rybníka. Již teď je jasné, že půjde o veliký objem prací, které mohou přinést i z hlediska odborného poznání historie rybníka řadu zajímavých odpovědí. Našli jsme také čas na dílčí rekonstrukční práce v podkrovních prostorách zámku, které dosud nejsou zpřístupněny veřejnosti. Dokončili jsme projektovou přípravu všech doprovodných stavebních prací, které budou souviset s vybudováním tepelného čerpadla. Hřeje nás už sama představa, že staletí nevyhovující klimatická situace zámku bude snad v dohledné době zlepšena“, pochvaluje si kastelán Tomáš Hofbauer.

Správa zámku Vimperk se v letošním roce soustředila na dokončení projektování a potřebnou administraci stavebních akcí. „V této chvíli máme dokončeno a připraveno 8 projektů pokrývajících opravy za více než 315 mil. Kč. Tyto projekty jsou součástí nebo přímo souvisí s dotačním programem MK ČR Péče o národní kulturní dědictví I. a v několika plánovaných etapách je budeme postupně realizovat. Začít bychom měli už v letošním roce menší akcí - zahájením opravy střechy na Černé bráně a vytvořením odvodnění severního křídla Dolního zámku. Další stavební práce zahájíme na začátku stavební sezóny v příštím roce a budou se týkat Horního zámku a jeho střech, fasád, nádvoří a vybraných interiérů pro zázemí zámku. Stavební obnova je plánována bez omezení návštěvnického provozu“, shrnuje kastelán Vojtěch Brož.

Zimní provoz

Návštěvnický provoz bude na vybraných památkách probíhat až konce prosince. Hrad Nové Hrady bude až do konce listopadu nabízet každou středu a pátek od 13:00 komentovanou prohlídku hradními interiéry, které připomínají historii rodu Buqouyů. Od úterý do pátku mezi 10:00 až 14:30 bude zpřístupněn hradní příkop. Návštěvníci mohou zamířit také na zámek v Třeboni. Prohlídky rožmberskými reprezentačními interiéry se budou konat od čtvrtka do neděle až do 27. 11., soukromá schwarzenberská apartmá budou přístupná do 20. 11. Následně tu budou od 1. do 16. 12. probíhat vánoční prohlídky vždy od čtvrtka do neděle. Hradní muzeum a věž v Českém Krumlově bude možné navštívit denně kromě pondělí až do 22. 12. Zimní prohlídkovou trasu zámku Hluboká mohou zájemci navštívit denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 také do 22. 12. PO měsíční pauze, nutné na úklid a údržbu, se v prosinci opět otevře Muzeum Vimperska na zámku Vimperk. Otevřeno bude od pátku do neděle mezi 11. až 16. hodinou až do 18. 12.