Podle meteorologů se očekává výskyt velmi silných bouřek zejména s nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině, většími kroupami a krátkodobými úhrny kolem 50 milimetrů. Na menších tocích může ojediněle dojít k překročení 1. stupně povodňové aktivity.

Velmi silné bouřky mají zasáhnout celý Jihočeský kraj od pondělních 20 hodin do úterních 5 hodin ráno.

Doporučení ke zmírnění následků bouřky: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky.

Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami.

Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. (zdroj: ČHMÚ)