Konec špinavých rukou od kříd na školní tabuli. Hned několik základních a středních škol na Českokrumlovsku potkala vítaná modernizace. Do tříd se nastěhovaly nové interaktivní tabule, které učitelům, ale i žákům zpříjemní vyučování.

Nově vybavené školy v regionu

SOŠZ a SOU ČK (3 tabule)
ZŠ Omlenická Kaplice (1 tabule)
Gymnázium ČK (2 tabule)
SOŠ strojní a elektrotechniká Velešín (3 tabule)
SUPŠ sv. anežky ČK (2 tabule)
ZŠ Kaplické ČK (1 tabule)
ZŠ praktická Loučovice (1 tabule)
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice (3 tabule)

Štěstí potkalo školy zřizované Jihočeským krajem. Ten byl totiž úspěšný v projektu podaném do Regionálního operačního programu - Zlepšení vybavenosti informační a komunikační technologií na středních, speciálních a základních uměleckých školách zřizovaných Jihočeským krajem.

„Projekt je zaměřen na zvýšení vybavenosti a využívání interaktivních tabulí ve školách ve výuce všeobecných a odborných předmětů,“ uvedla Kateřina Koželuhová z krajského úřadu.

Dohromady interaktivní tabule vylepšily 92 škol v jižních Čechách. „Celkový rozpočet projektu je 16 milionů korun, z nichž 1,2 milionu tvoří podíl Jihočeského kraje a 14,8 milionu bude hrazeno z Regionálního operačního programu. Realizací projektu se Jihočeský kraj dostane na přední místo v ČR ve vybavenosti škol interaktivními tabulemi,“ dodala Koželuhová.

Jsou nadšení

Na Českokrumlovsku s novou technologií pracují například na Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti Český Krumlov.

„Jsme z nich nadšení. Interaktivní tabule musím jen chválit, protože jsou fakt dobré. Dostali jsme díky grantu tři tabule. Další tři jsme si koupili z vlastních prostředků. Díky tomu máme vybavenou skoro už každou třídu,“ řekla ředitelka školy Martina Kokořová.

Paradoxem je, že doposud českokrumlovská zdrávka ani jednu interaktivní tabuli neměla. „O to víc jsme samozřejmě rádi. Určitě bychom potřebovali ještě další. Momentálně ale žádný grant nepodáváme,“ řekla Kokořová.

Další interaktivní tabule by potřebovala i Základní škola Kaplická Český Krumlov, která od kraje dostala jednu.

„Máme díky tomu v rukou další motivační prvek. Výuka je pro děti daleko příjemnější, takže musím říct, že jsou na ní zatím jen kladné reakce. Kdybychom jich měli více, bylo by to jen lépe,“ usmála se zástupkyně ředitelky ZŠ Kaplická Ludmila Máčová.

Odborníci ji nainstalovali do učebny fyziky. Tu ale pro výuku využívá i první stupeň, takže s novinkou přijdou do styku i nejmenší žáčci.

Plně vybavená interaktivními tabulemi je už skoro Základní škola Omlenická Kaplice. „Dostali jsme jednu, takže jimi máme momentálně vybavené takřka všechny třídy. Chybí už jen jedna. Kdyby se nám naskytla, byli bychom samozřejmě moc rádi.

Interaktivní tabule opravdu hodně využíváme. Dá se říct, že každou hodinu s nimi pracujeme alespoň minimálně na chvilku. Celkově je pro děti výuka daleko zábavnější,“ řekla ředitelka ZŠ Omlenická Ludmila Šímová.

Školí se

Interaktivní tabule jsou ve školách nainstalovány teprve čerstvě. Učitelé se s nimi tedy začínají pomalu seznamovat.

„Díky tomu ještě určitě nevyužíváme veškeré možnosti, které nám tato technologie nabízí,“ řekla Ludmila Máčová.

Pedagogové jsou také zaškolováni. „Učitelé průběžně absolvují speciálních kurzy vzdělávání v používání interaktivních tabulí přímo ve výuce. Vzdělávací kurzy probíhají ve dvou stupních. Většina učitelů absolvuje kurz základních operací s tabulí. Pokročilé školení bude určeno pro 3 vybrané učitele ze školy,“ uvedla Kateřina Koželuhová.

„První fáze školení, které se uskutečnilo ve všech školách, je už za námi. Všechny tabule z projektu Jihočeského kraje jsou nainstalovány a učitelé s nimi pracují. Samotné školy si mohly vybrat, zda chtějí tabule ACTIVboard či SMARTboard,“ řekl Jan Míka, který zastupuje ACTIVboard.

„Celý projekt byl opravdu ojedinělý. Každá škola se snaží získat alespoň jednu interaktivní tabuli. Projekt mnohým tedy pomohl.“