Jak uvedl mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, za poslední tři měsíce pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj zjistili celkem 68 osob, u nichž vzniklo důvodné podezření z porušení uvedeného zákona. "V těchto případech příslušní zaměstnavatelé umožnili výkon nelegální práce a zároveň nesplnili ohlašovací povinnost ve vztahu k místně příslušnému úřadu práce," upřesnil.

Ve Strakonicích, Kaplici i Budějovicích

Při červencové kontrole ve Strakonicích zjistili podezření z umožnění výkonu nelegální práce a nesplnění informační povinnosti u 24 občanů cizí státní příslušnosti, a dále podezření z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele u čtyř občanů Evropské unie.

Obchodníci na jihu Čech nejčastěji nabízejí padělky zboží známých značek v oblasti kosmetiky, parfémů, oblečení, doplňků, obuvi i hraček.
Podívejte se, jihočeští celníci už zadrželi padělky zboží v hodnotě 32 milionů

V srpnu v Kaplice pojali podezření z výkonu nelegální práce u pěti osob cizí státní příslušnosti a také z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele u sedmi osob cizí státní příslušnosti. Při posledních dvou kontrolách v Kaplici a v Českých Budějovicích v měsíci září pracovníci dohledu nad subjekty zjistili celkem 28 osob cizí státní příslušnosti, u nichž vzniklo podezření z výkonu nelegální práce.

"Veškerá odhalená porušení jsou postupována oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce k projednání. V rámci správního řízení lze za porušení zákona uložit fyzické osobě sankci až pět milionů korun a právnické osobě až do výše deset milionů korun," vysvětlil poručík.

Neplatí daně a odvody

Kontrola zaměstnávání cizinců je jednou z mnoha kompetencí, které Celní správa České republiky vykonává. Cílem pravidelných kontrol je dle mluvčího Celního úřadu pro Jihočeský kraj hlavně odhalení umožnění výkonu nelegální práce ze strany zaměstnavatelů. "Důsledkem je totiž neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž odvodů na sociálním a zdravotním pojištění," uvedl Kréda.

Celníci z jižních Čech se v počtu zadržených registračních značek řadí na první příčky v celorepublikovém srovnání. Provádí i důležité vážení a odhalování přetížených kamionů.
Jihočeští celníci zadržují SPZ a váží kamiony, dvě třetiny jsou přetížené

Porušení zákona o zaměstnanosti

- v souladu s ustanovením §5 zákona výkon „nelegální práce“ = výkon zaměstnání bez jakéhokoli povolení, bez pracovní či obdobné smlouvy apod., může se týkat i občana České republiky

- v souladu s ustanovením § 87 zákona tzv. informační povinnost týkající se zaměstnávání cizinců = zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost nahlásit nejpozději v den počátku výkonu práce zaměstnance cizí státní příslušnosti místně příslušnému úřadu práce.

Podle Krédy bývá často zjištěn souběh uvedených porušení. "Tedy jednak umožnění nelegálního výkonu práce a jednak nesplnění informační povinnosti. Zároveň se rozlišuje výkon nelegální práce a splnění informační povinnosti u občana cizí státní příslušnosti (Ukrajina, Moldávie apod.) a splnění informační povinnosti u občana Evropské unie, i u občana Evropské unie totiž platí informační povinnost zaměstnavatele vůči místně příslušnému úřadu práce," dodal na vysvětlenou.