Poté, co požár, jenž v interiéru kaple předloni vzplál, zničil sádrovou sochu Panny Marie na dřevěném podstavci, teď Matku Boží s Ježíškem v náručí kapli vrátil vyšebrodský výtvarník Mirek Raboch.

Madonu umělec vytvořil převážně z materiálu, který je mu nejbližší, tedy keramiky. „Tu jsem ale kombinoval i se zdivem a dalšími materiály,“ popsal Mirek Raboch.

Sochu, která dosahuje výšky přibližně dvou metrů, obklopuje devět keramických andělíčků. „Jejich účel je čistě dekorativní,“ podotkl výtvarník s tím, že počet andělů však v sobě jistou symboliku nese.

Číslo devět lze rozepsat jako součin dvou trojek. „A ty, napsané vedle sebe, vytvářejí magické číslo 33, symbolizující pověstná Kristova léta,“ doplnil na vysvětlenou Mirek Raboch.

Svou jistebnickou Madonu výtvarník označil jako „sochoobraz“, neboť samotnou sochu obklopuje umělcova imaginativní kresba. Při tvorbě nejnovějšího díla se prý Mirek Raboch podobou Panny Marie, jež zdejší kapli zdobila původně, inspirovat nenechal. A to i přesto, že její podobu znal.

„Udělal jsem to zkrátka po svém. Použil jsem technologii i know–how jedenadvacátého století,“ zasmál se umělec.

Jistebnická kaple, která je dnes ozdobou osady, byla ještě za totality značně zanedbaná. „Zdi byly rozpraskané, také interiér nebyl zrovna výstavní,“ popsala místostarostka Rožmitálu na Šumavě Božena Dobrovodská.

Svatyni se však po revoluci podařilo opravit díky finančnímu daru od německých rodáků. „Oni poskytli peníze, my jsme stavbu zajišťovali organizačně,“ podotkla Božena Dobrovodská.

Paradoxně poté, co pak jednou opravenou kapli němečtí rodáci navštívili, zachvátily interiér stavby plameny. „Oheň se rozšířil od hořící svíčky. Kapli jsme pak provizorně opravili. Ale protože jí stále něco chybělo, oslovili jsme Mirka Rabocha, neboť nám tady pěkně opravil jednu z kapliček, aby nám do kaple zhotovil ještě sochu,“ popsala Božena Dobrovodská.

A jak se zdá, nápad kvitují němečtí rodáci, kteří do běžně zavřené kaple kromě příležitostných výletníků čas od času zavítají, s povděkem.

„Jejich intenzivní zájem o mou práci mě zaskočil a příjemně překvapil, tím spíše, že kaple leží na tak odlehlém místě,“ uvedl Mirek Raboch. „Tím, co tam vzniká, byli podle jejich ohlasů potěšeni,“ dodal.