Na jihu Čech Týden pěstounství připadá na období od 15. do 19. října a bude se odehrávat v Kaplici. Cílem je osvěta o náhradní rodinné péči s cílem motivovat nové zájemce o zprostředkovanou pěstounskou péči, aby klesal počet dětí umísťovaných mimo rodinnou péči a to zejména i těch v útlém věku. Týden je spojený s akcemi pro veřejnost. Zájemci mohou navštívit přednášky, besedy, promítání a využít konzultace se sociální pracovnicí, to vše v Městské knihovně v Kaplici.