Nová pamětní deska se u příležitosti dokončení opravy fasády chrámu zaskvěla na starobylém kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Zátoni.

Stalo se tak při nedávných oslavách 500. výročí přestavby chrámu. „Kostel při ní dostal dnešní pozdně gotickou podobu,“ uvedl Franz Kopani, předseda Podpůrného sdružení pro opravu kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.

Právě členové tohoto německého sdružení spolu se zástupci českokrumlovského vikariátu oslavy uspořádali. Jejich součástí bylo i posvěcení pamětního kamene na místním hřbitově.

Podpůrné sdružení bylo založeno v roce 2001. Přestože má sídlo v Německu, mezi jeho členy se počítají také Češi.

„Sdružení bylo založeno, aby bylo možno lépe zvládnout nemalé úkoly, mezi něž patřila i rekonstrukce kostela. O tu němečtí rodáci, jejich potomci a čeští křesťané usilovali ve spolupráci s českokrumlovským vikariátem již od sametové revoluce,“ připomněl Franz Kopani.

V rámci oprav dělníci v kostele například nainstalovali elektrické osvětlení, opravili střechu, vnitřní i vnější omítky, ale i hřbitovní zeď. Na financování prací se kromě četných soukromých dárců podílely i Českoněmecký fond budoucnosti, ministerstvo kultury, obec Větřní a farnost v Zátoni.

„Do budoucna zbývá ještě zrestaurovat oltáře, křížovou cestu a sochy,“ dodal Franz Kopani.

Václav Votruba, Martin Tröster