„Kácí se na základě hospodářského a těžebního plánu. Jako majitelé lesa ho musíme dodržovat, jinak bychom porušovali zákon. A to bez ohledu na to, jestli se tam bude, nebo nebude stavět,“ vysvětlil Jan Jedlička, jednatel společnosti Nemomax Lipno s. r. o. „Jako majitelé lesa musíme mít lesního hospodáře, který stanovuje těžební plán. Ten schvaluje krajský odbor životního prostředí, který zároveň kontroluje, jestli je těžební plán dodržován nebo jestli kácíme staré či poškozené stromy a podobně.“

Vlekoucí se kolony aut při průjezdu městem jsou častým jevem v Českém Krumlově.
Musíme do toho šlápnout, říká místostarosta Krumlova o severním obchvatu města

Pracovníci odboru podle jednatele Nemomaxu dokonce vyjeli na místo na přelomu ledna a února na kontrolu na základě oznámení z řad veřejnosti. „Zjišťovali, jestli skutečně děláme to, co máme. A došli k závěru, že postupujeme podle těžebního plánu,“ nastínil.

Co je lesní hospodářský plán? Vypracovávají ho, obvykle na deset let dopředu, soukromí vlastníci lesa o ploše nad 50 hektarů a organizace, které se starají o státní majetek, jako jsou Lesy ČR, Povodí Vltavy atd. Plány schvaluje na krajský Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a legislativně jsou zakotveny v tzv. lesním zákoně (č. 289/1995 Sb.)

S žádným projektem podle něj kácení nesouvisí. Konkrétní informace k výstavbě komplexu Viva Lipno ale zatím nemá. „Po facebooku se šíří spousta nepravdivých informací, na to nemůžeme brát zřetel. A zbytečně to jitří atmosféru, objevují se různé spekulace a vyvolává to vášně. Kdybychom káceli tři sta metrů od silnice na druhou stranu, tak to asi nikdo řešit nebude,“ míní Jan Jedlička.