Co se od loňského léta na kájovské faře změnilo?

Od loňského léta se prostor kájovské fary proměnil markantně. Byly dokončeny opravy západního křídla fary a revitalizace dvora a zahrady. Každý, kdo přijde ke kostelu, hned zaregistruje nový trávník, vysázené keře a nové lavičky, které zvou k odpočinku.

A ještě vám prozradím, že nově opravené křídlo fary v sobě skrývá jeden skvost. Krásně opravenou a zrestaurovanou barokní kapli svatého Jana Nepomuckého. Oltář vytvořený k jeho poctě je datovaný do roku 1700. Restaurátoři zaslouží velký obdiv za to, jak dokázali obnovit toto dílo.

Chystáte zde v dohledné době nějaké větší setkání s veřejností?

Takovou největší akcí, na kterou se připravujeme, je tradiční podzimní kájovská pouť. Letos bude 9. a 10. října. Na pouť přijal pozvání apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, na kterého se velmi těšíme. Srdečně zveme i všechny čtenáře.

Z důvodu trvajícího koronavirového času je náročnější akce pořádat. Vždy nám jde o bezpečnost a snažíme se dodržovat předepsaná opatření k eliminaci možné nákazy. Nicméně jsme se v květnu zapojili do mezinárodní akce „Noc kostelů“, která se setkala s velmi hezkým ohlasem, a i nám se líbila. Na farní zahradě jsm se rozloučili s naším kaplanem P. Františkem Žákem. Po sedmi letech působení v českokrumlovských farnostech je přeložen do Pelhřimova.

Hasiči během bouřy likvidovali požár stodoly ve Zvíkově na Krumlovsku.
Hasiči během bouřky likvidovali nejen stromy, ale také požár stodoly

Jsou opět obnoveny návštěvy kostela a farnosti, zejména nahlášených skupin ze zahraničí, které do Kájova vždy jezdily?

Návštěvy kostela se odehrávají již ve zcela normálním režimu. Přicházejí i další návštěvníci, jako poutníci a turisté. Kájovský kostel rádi navštěvují také žáci a pedagogové různých uměleckoprůmyslových škol. Návštěvy ze zahraničí sice přicházejí, ale jen v malých skupinkách. Bylo nám velkou ctí, že jsme zde mohli přivítat například pana opata z premonstrátského kláštera ze Schläglu P. Lukase Dikany.

Velkou otázkou zůstává očkování proti Covidu-19. Jak vnímáte, že spousta lidí vakcínu odmítá?

Jsou situace, kdy se člověk rozhoduje těžce, a tak hledá kritéria, podle kterých se rozhoduje. Například podívat se na věc z pohledu věčnosti, nebo také, zda je dané rozhodnutí dobré jen pro mě, nebo pro druhé.

Nejlepší čeští dálkoví plavci se sjeli do Dolní Vltavice na Lipno.
Na Lipně soutěžili nejlepší čeští dálkoví plavci, včetně olympionika

Konečně nastalo rozvolnění v oblasti kultury. Pobavilo vás něco v poslední době? Co byste mohla doporučit našim čtenářům pro zlepšení nálady?

Pro zlepšení nálady vždy funguje čisté svědomí, nevyhýbat se překážkám, ale postavit se jim, nevyhýbat se problémům, ale řešit je.

Nedávno nás navštívili dva kněží z Polska. Velmi jsme se nasmáli, když jsme se seznamovali s polštinou. Překvapilo mě, že se oba kněží zalekli, když jsem řekla, že mám nápad. Vysvětlili mi, že u nich se to používá ve smyslu někoho napadnout. Taky už vím, že když na pobídku, ať si ještě vezmou něco z pohoštění, odpoví ‚to ostatní,‘ neznamená to, že dojí vše, co zbylo, ale že si berou poslední kousek.

Jinak mě vždy pobaví veselé filmy jako Bílá paní, Dvojníci apod. Výborné jsou situační scénky v jedinečném podání našich herců, např: Včera, dnes a zítra; Statistika (Holzmann), U nádražní pokladny (Menšík, Zázvorková).

Autor: Marek Kuchař