U tak významného výročí se jistě sluší představit činnost kájovských hasičů i zavzpomínat na činnost dvou sborů předchozích.

To přesně se odehrávalo na besedě, kterou uspořádal kájovský spolek Radost pro všechny. Při přípravě besedy jsme sháněli staré fotografie, povídali si s bývalými členy SHD Křenov, pátrali v knihách, novinách a časopisech.

První část byla prezentací starých fotografií, historickým průřezem SDH. Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijalo mnoho bývalých dobrovolných hasičů a promítání zpestřili vzpomínkami nad dobovými fotografiemi. Povídání bylo nesmírně zajímavé, my nezasvěcení jsme se toho hodně dozvěděli. Besedou provázel Jan Čulík, který byl hlavním organizátorem za spolek DH Kájov.

Další část besedy byla věnována činnosti současného spolku, který se účastní požárních výjezdů, pomáhal při povodních a v neposlední řadě velmi významně pomáhá při některých akcích spolku Radost pro všechny. Nejlepším příkladem nadšení je každoroční pomoc při zajištění Novoročního pohodu do Boletic. Nebýt našich hasičů, v Boleticích bychom si nepochutnali na punči, čaji a dalších dobrotách. Se stejným nadšením nám členové DH Kájov pomáhají při údržbě okolí boletického kostela.

Druhá část tohoto setkání byla věnována prohlídce expozice, která pro čtvrteční podvečer vznikla. K vidění byly stará hasičská kronika, pokladní deník SDH Kladní či různé typy uniforem. Chybět nemohly ani poháry, které naši hasiči pravidelně vozí ze soutěží.

Lenka Augustinová