Dny evropského dědictví:

Zámek Český Krumlov

Konírna

Návštěva knížecí konírny v přízemí tzv. Renesančního domu na V. zámeckém nádvoří nabídne nejenom barokní interiéry se stáními pro 22 koní s tesanými kamennými žlaby, ale i poutavou expozici s dobovými dopravními prostředky a jezdeckou výstrojí. „Nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky se dokonce dochovaly postroje včetně ozdobných sametových vyšívaných pokrývek“, láká k návštěvě kastelán Pavel Slavko. Vstup je volný, bez průvodce. Otevřeno je mezi 10:00 – 16:00.

Renesanční dům

Prohlídka budovy Renesančního domu s depozitářem kostýmů, kulis a rekvizit zámeckého divadla.

Časy prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00

Doba trvání prohlídky je 30 minut, nabízíme pouze český výklad. Maximální počet osob ve skupině je 20. K prohlídce depozitáře Renesančního domu je nutné si vyzvednout volnou vstupenku na pokladně zámku na II. nádvoří. Volné prohlídky nejsou součástí oficiálního rezervačního systému a jako takové je nelze rezervovat.

Setkání přátel kostela v Klení se uskuteční v neděli od 15.00 v kostele Sv. Vavřince. Zazpívají manželé Voráčkovi a sestry Remiášovy. Vstupné 150 Kč bude použito na opravy kostela.

Divadlo Kalich Praha: Silnice (La Strada). Představení začíná v 19.30 hodin v Městském divadle v Českém Krumlově. Jako námět posloužil oscarový film Federica Felliniho Silnice. Hra sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší. Také soužití dvojice potulných komediantů propastně odlišných má tajemný důvod. Hrají Bára Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Klára Cibulková, Zbigniew Kalina. Vstupné 580 Kč.