Most je postaven na původní hlavní silnici z Českého Krumlova do Kájova. Pravidelné prohlídky odhalily, že má závady. Nejprve se tedy opravovala jeho spodní část a teď je na řadě horní část mostu a nosná konstrukce.

„Nosnou konstrukci tvoří stávající klenby z kamenného zdiva, kde se opraví místa s uvolněnými kameny," vyjmenovává stavební práce starosta Dalibor Carda. "Na rubové straně kleneb se doplní železobetonová výztužná deska. Vybudují se železobetonové přechodové desky, které zajistí pozvolný přechod z mostu na navazující cyklostezku, provedou se výkopové zemní práce na předmostích.“

Stávající nepůvodní betonové římsy nahradí nové parapetní zdi z přírodního sbíraného kamene a žulových desek. Tyto nové zdi budou tvořit záchytný systém, a proto se může odstranit i stávající svodidlo na mostě. Doplní se i zábradlí, jež bude tvarem a provedením odpovídat zábradlí, které se nachází v historické části města.

Stavební práce uzavřou most od 17. května do 31. října pro veškerý provoz. Most je však součástí frekventované pěší a cyklistické trasy. „Náhradní trasa pro uživatele bude vedena po přilehlé lávce,“ říká starosta Dalibor Carda. „A na ni navazujících místních komunikacích Kájova. Ojedinělá motorová doprava bude nasměrována na objízdnou trasu po sousední silnici I/39.“

Práce vypuknou rovněž na silnici I/39 v Kladenském Rovném, kvůli počasí to bude nejdřív 26. května. Oprava bude probíhat ve dvou úsecích. První z nich je přes kilometr dlouhý ve směru od Kájova, a to od odbočky na Mezipotočí až po Kladenské Rovné. Druhý opravovaný úsek začíná za Kladenským Rovným směrem na Hořice na Šumavě a je dlouhý zhruba 3,5 kilometru. Opravy potrvají do konce června za částečné uzavírky. Doprava bude vedena jedním pruhem kyvadlově.

Most v Dobrkovicích je technická památka

Kamenný klenutý tříobloukový most ve Starých Dobrkovicích je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19. století. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky.