Nyní se připravuje rekonstrukce úseků navazujících na opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem.
Aktéři projektu tak chtějí navázat na již provedenou rekonstrukci. „Letos připravujeme projektovou dokumentaci na opravu dalších dvou úseků. Čekáme na výzvy a možnosti evropské podpory," řekl Dan Král, vedoucí správy toků, oblast povodí Vltavy z podniku Lesy ČR.

 Projektované úseky v budoucnu propojí opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem. Podnik Lesy ČR spolu se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava i rakouským Tourismusverband Böhmerwald obnovil dva úseky plavebního kanálu, a to mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch – U Korandy a hraničním potokem Ježová/Iglbach.

„Dále se práce týkaly hraničního potoka Pestřice/Rothbach mezi Zvonkovou/Sonnenwaldem a Medvědím potokem," připomněl Dan Král. V dalších dvou letech přibyly nové informační tabule.