Jeho hlavním úkolem bylo chránit město před špatným počasím.

Začátkem 18. století nebyl jeho stav úplně nejlepší, takže padlo rozhodnutí kříž zrekonstruovat. V rámci oprav byl poražen jeden z přilehlých stromů. Když spadl na zem, roztříštil se na tři kusy, které daly dohromady kříž.

Pověrčiví lidé v tom hned viděli boží znamení. Rekonstrukce kříže vzala brzy za své a na místě, kde se stal zázrak, věřící raději rovnou postavili kapli.

Kaple Panny Marie Bolestné byla postavena roku 1710. Původní stavba byla ale příliš malá, takže se kníže Jan Kristián I. z Eggenbergu rozhodl pro její rozšíření.

Roku 1787 byla kaple zrušena a prodána. Nový majitel ji ale hned v roce 1794 opět otevřel veřejnosti. Stavba však začala pomalu chátrat. Začátkem minulého století už dokonce hrozilo úplné spadnutí celého objektu. V roce 1928 koupila kapli Terezie Schwarzenberková, čímž ji zachránila.

Jenomže o pár let později objekt opět zchátral. Obnovy se dočkal až začátkem devadesátých let díky někdejšímu Okresnímu úřadu v Českém Krumlově.