„Důchodci jsou pro mladé na obtíž, a pro politiky jen levnou a spolehlivou voličskou silou. Pro firmy nejsme v oblasti jejich zájmu. Seniorské spolky, můžete zapomenout na sponzorské dary,“ uvedla Jitka Papežová na webu pod výzvou k založení Strany aktivních seniorů. Zeptali jsme se jí, zda hodlá svou myšlenku dotáhnout do zdárného konce.

„Jsme šťastní, že se nám daří úspěšně provozovat náš klub. Na politickou stranu už bychom asi nestačili. Má výzva měla jen důrazněji poukázat na problémy seniorů,“ uvedla.

I když se Strana aktivních seniorů patrně v Kaplici zakládat nebude, přesto prý burcující výzva na internetu svůj úkol splnila.

„Zaznamenala jsem velké množství reakcí. A o to konec konců šlo. Vyvolat zájem o seniorskou problematiku,“ řekla  v úterý Deníku Jitka Papežová, která se nechce smířit s tím, že je stále mnoho důvodů, kvůli kterým jsou mnozí senioři rozhořčení a znechucení. Posledním hřebíčkem prý byla čtyřicetikorunová úlitba vlády.

„Je na čase zjednat si zase vážnost a úctu,“ uvádí autorka výzvy na seniorském webu. „V rodině byli vždycky staří rodiče v úctě a vážnosti. Dnes je ale problém najít fungující rodiny,“ píše dále a připomíná nevyvratitelnou pravdu, že každý směřuje k důchodu.