Má jít např. o vyplacené odměny jednatelům, ve hře jsou zakázky za celkem zhruba 40 milionů korun a audit se zaměřil i na ztrátový provoz Technických služeb Kaplice spol. s r.o. (TS). „Celková ztráta za roky 2019–2021 dosáhla více než 14,7 mil. Kč,“ píše se ve shrnutí výsledku auditu. Šlo i o půjčku města Technickým službám ve výši 25 milionů korun na předfinancování dotačního projektu, audit ale zjistil, že TS peníze použily v rozporu s uzavřenou smlouvou, protože účast v dotačním projektu bez přiměřených důvodů ukončily.“

Energoblok v Domoradicích.
Spalovna odpadu v Krumlově? V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně

„Nejde nám v žádném případě o to, abychom někoho dehonestovali nebo poukazovali na chyby, chceme zmonitorovat skutečný stav Technických služeb. Až čtyřicet procent příjmů TS je od našeho města a z výdajové části rozpočtu je to až patnáct procent,“ řekl na úvod starosta města.

Výsledky auditu představil Martin Valdauf, jednatel společnosti PKF APOGEO, pomocí prezentace promítané na plátno v sále Kulturního domu, kde se zasedání konalo. „Zaměřili jsem se na období od 1. 1. 2020 do konce roku 2022,“ přiblížil s tím, že šlo zjistit hlavně to, co vyvolávalo zejména horšící se výsledky hospodaření. „Věnovali jsme se také veřejným zakázkám, protože je potřeba postupovat podle zákona, míře zodpovědnosti při jejich zadávání a nastavení alespoň minimálních opatření do budoucna, aby společnosti fungovala co nejlépe a hlavně transparentně.“

Prezentace se shrnutím výsledků auditu:

„Zjišťovali jsme také, jak byli jednatelé zasmluvněni… jednotlivé smlouvy a dodatky jsme získávali postupně, proto jsme došli jen k dílčímu závěru, a sice že odměny jednatelům byly v rozporu se zákonem, protože nedošlo k vyjádření dozorčí radou. To je zákonný důvod, který musí být naplněn, z našeho pohledu tak došlo k nezákonnému obohacení a město by je mělo požadovat,“ uvedl jeden z příkladů, který byl z jeho pohledu mezi těmi problematickými. „Bude na městě, jak s tím naloží. Je nutné uvést, že z důvodu běhu času dostává k částečnému promlčování.“

Podle Martina Valdaufa také nedocházelo k soutěžení veřejných zakázek. „Nenašli jsme nikde dokumenty, které by dokazovaly, že jednotlivé položky byly pořízeny v souladu se zákonem, což je z našeho pohledu alarmující, agregovaně se jedná až o 40 milionů korun,“ řekl.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Rozhodně není cílem zavřít Technické služby, město je potřebuje. A nehrozí žádné ohrožení dodávek tepla. Chci ocenit spolupráci s novým panem jednatelem Zevlem, který už některé kroky doporučené auditem zavádí a pracuje na tom, abychom vše vyřešili,“ uzavřel zasedání starosta Radek Ježek s tím, že město bude navržená řešení postupně uplatňovat.

Jednatele TS volí valná hromada čili rada města. Radek Ježek přiblížil, jak na audit vůbec došlo. „Oznámili jsme, že uděláme audity, a chtěli jsme, my jako valná hromada, aby je nechaly vypracovat Technické služby, aby náklady nešly za městem. Jednatelé a dozorčí rada to odmítly a oba jednatelé podali rezignaci,“ vysvětlil starosta. „Proto jsme ho nakonec objednali my jako město. Jeden z jednatelů komunikoval, druhý vůbec. Proto se to celé protáhlo, začali jsme někdy na jaře,“ uvedl starosta s tím, že audit vyšel město zatím na více než milion korun, ale že to není ještě konečná částka. „V průběhu září by měl doběhnout ještě energetický audit, který se týká kotelny a jehož výsledky budou zveřejněny patrně na příštím zastupitelstvu.“