Avšak v jednom místě museli jít stavaři hlouběji. To místo totiž zlobilo. Držela se tam voda a náměstí se v těch místech propadalo.  Bylo tedy nutné podívat se problému „na zoubek".

Jak se do toho pustili, archeologové, kteří během prací pečlivě sledují, jestli se někde nevynoří nějaká zajímavost, zbystřili. A brzy se do práce pustili oni. Kutali a kutali a výsledkem je čtvercová díra, která některé obyvatele vedla 
k domněnce, že vedení obce nepřestěhuje kašnu z boku náměstí doprostřed, jak celou dobu tvrdí,  ale na jinou stranu před radnici.

Čtvercová díra je však archeologická sonda, která skýtá pohled do minulosti, předběžně se dá říci do 16. století.  Odkryla základy silné kamenné zdi 
a k ní napojených tmavých bytelných trámů. Očividně jakési dávné stavby.

„První zajímavé nálezy jsme objevili trochu výš, než je tato stavba," líčil Karel Kašák, ředitel společnosti Archaia Jih, 
o. p. s., Český Krumlov, která drží nad stavbou stálý dozor.

Začaly se objevovat kousky keramických nádob," pokračoval Karel Kašák. „V minulém týdnu jsme místo ohledali a v nejvíce zasaženém  místě jsme položili sondu. A výsledek vidíte. Našli jsme zeď, kamennou konstrukci, která je skládaná do jílu, to znamená, že jejím pojivem je jíl.   Dále jsme odkryli část dřevěné konstrukce, která se skládá ze  dvou, ale spíš ze tří, trámů. Je vidět, že trámy jsou v rohu spojené čepem. Z jedné strany jsou opracované a jsou poměrně velké. Z toho je vidět, že jde o základ nějaké větší konstrukce."

Více čtěte v pátečním vydání Českokrumlovského deníku.