„Co budou dělat ti, co si nemohou koupit byt za milion korun?," ptají se lidé. "Na tom mohou vydělat spekulanti, kteří mohou některé z nájemníků dostat do dluhové pasti. Město by mělo přehodnotit své rozhodnutí a upustit od tržní ceny! Město panelák neopravovalo, protože na něm byla udělána střešní nástavba a kvůli hypotéce se nemohlo s domem nic dělat, ale co je nám po tom? Město asi potřebuje peníze na investice a chce je získat od nás! Jaká je vůbec ekonomická situace města?" takové a jiné výkřiky zněly při protestní akci na náměstí.

Nájemníci nesouhlasí s tržní cenou stanovenou na metr čtvereční za 14 500 korun, za kteoru by si měli byty od města koupit. 

Starosta Pavel Talíř odpovídá:

Proč chce město ty byty v domě Na Vyhlídce prodat? Čili proč pokračuje v privatizaci a proč prodává městské byty?
Tato otázka je vlastně i odpovědí. Ano, město pokračuje v privatizaci, kterou započalo před několika lety. Je to tedy pokračování již schválené koncepce, u které bylo několik vedení města Kaplice. Prodej bytů by nebyl problém ani nyní, kdybychom mohli postupovat jinak než podle platné legislativy. Chápu, že někomu může cena bytů přijít vysoká, ale jakékoliv snížení ceny pod odhad, podle kterého byla cena stanovena, by podle vyjádření advokátů bylo právně napadnutelné. Na základě toho pak rozhodla většina zastupitelstva o doporučeném postupu. Toto stanovisko bylo již několikrát veřejně prezentováno, jak na jednání zastupitelstva, tak při veřejné prezentaci za účasti desítek občanů.

Musí město skutečně při privatizaci volit tržní cenu? Není jiná možnost?
Možnost prodeje bytů pod cenou bez ohledu na legislativu samozřejmě existuje, ale vedení města nechce takovým postupem zavdávat důvod k trestním oznámením atp. Precedentní příklady už existují. My jsme podle konkrétní situace u nás v Kaplici na základě odborného vyjádření expertů rozhodli tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města.

Někteří nájemníci si myslí, že má město málo peněz, chybějí mu, tak se chce zahojit na nich. Jak si město finančně stojí?
Město Kaplice hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a dostatečnými rezervami. Prodej bytů není zahrnut do příjmů nezbytných pro chod města. Naopak, pokud se prodej bytů podaří, z příjmu budou realizovány některé projekty, na které by se třeba několik let nedostalo. Zdůrazňuji, že se jedná o veřejné projekty, projekty pro všechny kaplické občany.

Co říkáte návrhu pana Plzy, aby město dům neprodávalo a vzalo si úvěr na jeho opravu. Hypotéku by ručilo domem, zvedlo by lidem nájem a peníze z v celé výši nájmu použilo na splacení úvěru?
Tento návrh začal být prezentován po rozhodnutí zastupitelstva města o postupu další vlny privatizace. Nikdo z kolegů v zastupitelstvu tento protinávrh předtím ani potom nepředložil. Město má povinnost se chovat jako správný hospodář, a proto nelze postupovat podle takových nedopracovaných okamžitých nápadů, které, jak říkáte, navrhuje pan Plza. Stále opakuji, že se nebráním žádné diskuzi, pokud je konstruktivní.