Školy na Českokrumlovsku nyní řeší a zabývají se tím, jak zabezpečovací systém škol ještě vylepšit.

Do českokrumlovského gymnázia se někdo cizí jen tak nedostane, přesto se budou pedagogové bezpečnostní situací školy zaobírat na dnešní poradě. Gymnázium má zavedený čipový systém, což znamená, že každý student a pracovník školy má svůj čip, který mu umožňuje vstup do školy.

„Po té smutné události přemýšlíme, jak ještě bezpečnostní systém zdokonalit," říká zástupkyně ředitelky Martina Tomešková. „Vchod do školy máme sledovaný kamerovým systémem a všichni, kdo během dne vstupují do školy, která je zvenku uzavřená, se musí hlásit na ústředí školy. Přesto jsme se dohodli s paní školnicí, že zvýší kontrolu u vchodu, kdo se tam pohybuje. A upozornili jsme studenty, aby dovnitř nikoho cizího nepouštěli." Avšak jak podotkla, to se někdy těžko pozná. „Ten případ mě skutečně vyděsil. Ta žena ve Žďáru byla mladá. Takový člověk se mezi studenty snadno ztratí a jak mají studenti školy poznat , že je to někdo cizí, když se všichni navzájem neznají?"

Opatření přijala také českokrumlovská střední zdravotnická škola a odborné učiliště. „Probírali jsme to a posílili jsme dozor u vstupů do školy z jednoho pedagoga na dva," sdělila zástupkyně ředitelky Marcela Dominová. „Jakmile zaregistrují cizí osobu, okamžitě u ní bude učitel. Vstupy sleduje on-line kamerový systém, navíc v určitých časech, jako například kolem osmé hodiny ranní a o polední pauze, budou vstupy dozorovat i nepedagogičtí pracovníci a školník."

Samotné zabezpečovací zařízení škola nyní řešit nebude. „V létě totiž budovu čeká velká rekonstrukce včetně výměny dveří a tehdy se bude instalovat i zcela nové zabezpečovací zařízení," ujistila Marcela Dominová.

Také kaplická Základní škola Fantova je vybavena bzučákem u dveří a webovou kamerou, takže sekretářka u počítače vidí toho, kdo do školy jde a koho dovnitř pouští.

„Bohužel, momentálně jako naschvál to není ideální, protože zabezpečovací zařízení je rozbité. Firma už nám ho několikrát spravovala," přiznala zástupkyně ředitele Jana Drdáková.

Po osmé hodině ranní se škola uzavírá, ale kritická chvíle nastává ráno a odpoledne, kdy děti do školy a ze školy vozí rodiče. „Ideální by bylo, aby do školy nevstupovali ani rodiče. Doporučujeme rodičům i pedagogům, aby vedli děti k samostatnosti, přesto to rodičům nedá, doprovázejí své děti až do šatny a pomáhají jim s převlékáním a podobně," dodala Jana Drdáková.
Nicméně přesto už rodiče vstupují do školy mnohem méně a většinou čekají na děti ve vestibulu.

„Pod kontrolou kamer máme také celou spojovací chodbu a šatny," doplnil ředitel Libor Lukš. „Pro monitorig toho, kdo chodí po škole, jsme udělali maximum a snažíme se rodiče vést k tomu, aby se po škole pohybovali co nejméně, ale je to běh na dlouhou trať."  Školy na Českokrumlovsku nyní řeší a zabývají se tím, jak zabezpečovací systém škol ještě vylepšit.
Do českokrumlovského gymnázia se někdo cizí jen tak nedostane, přesto se budou pedagogové bezpečnostní situací školy zaobírat na dnešní poradě. Gymnázium má zavedený čipový systém, což znamená, že každý student a pracovník školy má svůj čip, který mu umožňuje vstup do školy.

„Po té smutné události přemýšlíme, jak ještě bezpečnostní systém zdokonalit," říká zástupkyně ředitelky Martina Tomešková. „Vchod do školy máme sledovaný kamerovým systémem a všichni, kdo během dne vstupují do školy, která je zvenku uzavřená, se musí hlásit na ústředí školy. Přesto jsme se dohodli s paní školnicí, že zvýší kontrolu u vchodu, kdo se tam pohybuje. A upozornili jsme studenty, aby dovnitř nikoho cizího nepouštěli." Avšak jak podotkla, to se někdy těžko pozná. „Ten případ mě skutečně vyděsil. Ta žena ve Žďáru byla mladá. Takový člověk se mezi studenty snadno ztratí a jak mají studenti školy poznat , že je to někdo cizí, když se všichni navzájem neznají?"

Opatření přijala také českokrumlovská střední zdravotnická škola a odborné učiliště. „Probírali jsme to a posílili jsme dozor u vstupů do školy z jednoho pedagoga na dva," sdělila zástupkyně ředitelky Marcela Dominová. „Jakmile zaregistrují cizí osobu, okamžitě u ní bude učitel. Vstupy sleduje on-line kamerový systém, navíc v určitých časech, jako například kolem osmé hodiny ranní a o polední pauze, budou vstupy dozorovat i nepedagogičtí pracovníci a školník."

Samotné zabezpečovací zařízení škola nyní řešit nebude. „V létě totiž budovu čeká velká rekonstrukce včetně výměny dveří a tehdy se bude instalovat i zcela nové zabezpečovací zařízení," ujistila Marcela Dominová.

Také kaplická Základní škola Fantova je vybavena bzučákem u dveří a webovou kamerou, takže sekretářka u počítače vidí toho, kdo do školy jde a koho dovnitř pouští.

„Bohužel, momentálně jako naschvál to není ideální, protože zabezpečovací zařízení je rozbité. Firma už nám ho několikrát spravovala," přiznala zástupkyně ředitele Jana Drdáková.

Po osmé hodině ranní se škola uzavírá, ale kritická chvíle nastává ráno a odpoledne, kdy děti do školy a ze školy vozí rodiče. „Ideální by bylo, aby do školy nevstupovali ani rodiče. Doporučujeme rodičům i pedagogům, aby vedli děti k samostatnosti, přesto to rodičům nedá, doprovázejí své děti až do šatny a pomáhají jim s převlékáním a podobně," dodala Jana Drdáková.
Nicméně přesto už rodiče vstupují do školy mnohem méně a většinou čekají na děti ve vestibulu.

„Pod kontrolou kamer máme také celou spojovací chodbu a šatny," doplnil ředitel Libor Lukš. „Pro monitorig toho, kdo chodí po škole, jsme udělali maximum a snažíme se rodiče vést k tomu, aby se po škole pohybovali co nejméně, ale je to běh na dlouhou trať."