„Užijte si tu příjemný čas, strávený s námi, Fantováky," popřál četným návštěvníkům a pozvaným hostům v úvodu slavnosti ředitel školy Libor Lukš.

Jak vyčíslil, během padesáti let historie školy se ve vedení základní školy vystřídalo pět ředitelů, působilo zde kolem 180 pedagogů, jejichž společný pedagogický um „poznamenal" 3425 žáků, kteří prošli 124 třídami 2. stupně.

V současnosti je Fantovka plně organizovanou školou s 1. a 2. stupněm. Součástí školy se postupně staly i školní jídelna a školní družina. Třídy družiny jsou však z kapacitních důvodů umístěny v nedaleké Základní škole Omlenická.

„Škola prošla v posledních deseti letech řadou změn. Postupně je vylepšován technický stav budov od výměny střešní krytiny po výměnu oken, rekonstrukci sociálního zařízení a zateplení všech budov, ke kterému by mělo dojít v příštím roce," připomněl Libor Lukš. Zásadní změna je ale vidět v učebnách a na jejich vybavení. „Všechny učebny prošly rekonstrukcí, jsou vybaveny novým nábytkem a díky prostředkům z Evropské unie je škola velmi dobře vybavena počítačovou technikou, stejně jako interaktivní technikou oživující výuku," vyjmenoval ředitel. „Kompletní rekonstrukcí prošly i odborné učebny, jako učebna informatiky, fyziky, společná učebna chemie a přírodopisu. Posledním počinem za velmi výrazné podpory rodičů je přebudování školní zahrady včetně výstavby zahradního altánu, který bude sloužit jako venkovní učebna."

Nezapomněl vyzdvihnout práci pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků, poděkoval učitelům školy za jejich úsilí a nasazení, účast v řadě projektů včetně mezinárodních a organizování mimoškolních akcí, které přispívají ke spolupráci s rodiči.