Město Kaplice ji nechalo zrekonstruovat zvenku i zevnitř, navíc nechalo upravit i prostranství kolem.

„U kapličky stojí také stůl a lavičky," doplnil Lukáš Bodnár, tajemník Kaplice.

Kaplický farář Pavel Šimák za přítomnosti desítek obyvatel především Hubenova kapličku slavnostně zasvětil sv. Hubertovi, patronovi myslivců. Na trubky zahráli myslivci. „V interiéru kapličky je malba znázorňující výjev sv. Huberta od akademického malíře Antonína Hamsíka z Prahy," řekl Lukáš Bodnár. „Kapličku opravoval Zdeněk Novotný, který se na historické sakrální stavby specializuje."

Zasvěcení kapličky uspořádaly Honební společenství Kaplice – Hubenov a Myslivecké sdružení Lišák Hubenov.
Oprava stála zhruba 50000 korun.