Je určena pro ty, kdo se přihlásili k jejímu využívání v rámci projektu Kompostuj.cz. Jak název projektu dává tušit, skříň u kaplické bytovky je ve skutečnosti kompostér pro uložení rostlinného odpadu z kuchyně domácností.

„Kompostování je nejjednodušší formou zpracování rostlinných zbytků," řekl Tomáš Hodek, manažer projektu Kompostuj.cz. „Lidé totiž popelnice plní z více než jedné třetiny biologickým odpadem z domácností. Přitom je veliká škoda ho vyhazovat na skládky, neboť humus plný živin vytvořený kompostováním se dá využít kdekoliv. Cílem projektu je přesvědčit občany, že když nebudou biologický odpad vyhazovat do kontejnerů a popelnic, výrazně tím přispějí nejenom ke snížení množství odpadu vyváženého na skládky, ale současně tím budou dlouhodobě přispívat ke zkvalitňování životního prostředí i ke snižování nákladů na odpadové hospodářství. Ovšem základem jakéhokoli využití organických zbytků je jejich kvalitní vytřídění každým z nás."

Zájem o zatím jediný kompostér instalovaný v Kaplici projevilo prvních čtrnáct lidí z jeho okolí.  Ti obdrží od kompostéru klíče, perforovaný koš na bioodpad a dobře rozložitelné papírové či plastové sáčky. A vyzrálý kompost pak mohou využít podle svých potřeb.

Aby však kompostér dobře fungoval, je třeba se o něho starat, zejména o jeho provzdušnění, neboť základem pro dobrý kompostovací proces je vlhkost, vzduch a správné složení. Péče se ujala   Růžena Šandová z Hnutí Duha, které se v Kaplici spolu s městem na tomto projektu podílí. Čili kompostér pořídily  a postavily Technické služby Kaplice, Hnutí Duha zakoupilo koše, sáčky a zajistilo osvětu. Například ještě ten den o akci a problematice třídění odpadů hovořil Tomáš Hodek spolu s Růženou Šandovou s dětmi v obou kaplických základních školách. „Musím říci, že děti na první školním stupni problematiku skvěle znaly," řekla uznale Růžena Šandová.

V Kaplici při městském úřadu působí pracovní skupina, která se zabývá problematikou odpadů v Kaplici. „Její členy jsou občané, někteří zastupitelé a paní Šandová,"  upřesnil iniciátor vzniku této  skupiny místostarosta Kaplice Pavel Svoboda. „Skupina spolupracuje s Hnutím Duha, snaží se najít cesty, jak na skládku dostat co nejméně biologického odpadu  a jak tam omezit  tvorbu plynů, jako třeba metanu.  Lidi pochopitelně k využívání kompostérů nutit nebudeme. Když  sami přijdou na to, že je to dobré a zájem o ně hodně vzroste, můžeme uvažovat  o dalších."

Do kompostéru patří pouze rostlinný odpad jako zbytky ovoce, zeleniny, květin, čajové sáčky, káva, znečištěný papír, trus býložravých domácích zvířat, nesmí tam přijít zbytky masa a kosti.

Výklad  Tomáše Hodka poslouchal  například Vladimír Fuchs  z Kaplice.   „Přišel jsem se podívat, myslím, že je to dobrá věc.  Doma mám kompostér, v němž pomáhají odpad zpracovat kalifornské žížaly." Přesto ho zaujal i kompostér pro obyvatele z bytových domů. „Otázkou je, jak lidi přesvědčit, aby třídili i bioodpad. A je to také otázka finanční, aby město podpořilo ty, co třídí, jak tady už říkal pan Hodek, třeba nějakou rozumnou úlevou na poplatcích."