Mezi nimi nechyběli ani zástupci Jihočeského kraje, který je investorem stavby, a města Kaplice. 

Zatím je hotová a v provozu pouze první etapa stavby, což znamená, že motoristé mířící do Benešova nad Černou se po výjezdu z kruhové křižovatky vrátí zpět do města, aby přes křižovatku na Farském náměstí pokračovali dál na Benešov.

Stavba stála bez DPH zhruba 42 milionů korun. "Z 85 procent je financována z ROP Jihozápad," řekl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. "Výstavba další etapy by měla začít v roce 2016, do tří let  ji tedy snad otevřeme."

Přeložka kolem Kaplice je dlouhá zhruba 2,5 kilometru. Začíná u kaplického kamenolomu a kruhovou křižovatkou se napojuje na Pohorskou ulici.