Jak vnímáte petici proti navýšení poplatků za odpad ve městě? Je opravdu nutné, aby obyvatelé Kaplice platili za odpad nejvíc v okrese?

O existenci petice vím z doslechu. Teď to vypadá, že se v Kaplici bude platit nejvíc, ale já jsem přesvědčený, že do roka či dvou let budou na tisícikoruně všechna města. To je jenom o odvaze, kdo do toho půjde první. Stát sice stanovil, že se může za odpad vybírat maximálně 1000 korun, ale původně v Parlamentu ležel návrh na zhruba  1250 korun na osobu. Tolik totiž podle výpočtů stojí v republice likvidace odpadu na občana. Města samozřejmě likvidaci odpadu doplácí, protože podle zákona je původcem odpadu město, i když ve skutečnosti jsou to jeho obyvatelé. A město se musí o ten odpad nějakým způsobem postarat. Protože by ale poplatek 1250 korun byl pro občany moc velký náraz, když se x let platila maximálně pětistovka a nijak se ta částka nevalorizovala, stanovila se maximální částka jenom tisíc korun.
My ale pochopitelně dobře víme, jaké má město náklady na likvidaci odpadu. Navíc provozujeme skládku odpadu, která leží mimo náš katastr a tak z ní platíme nemalé poplatky obci Malonty. Je třeba si uvědomit, že zatímco občané stále platili za odpad  pětistovku, všechny náklady šly dramaticky nahoru. PHM, mzdy, všechny energie atd. Město Kaplice stojí likvidace odpadu zhruba 11 milionů korun. Tři a půl milionu jsme vybírali od občanů. Když zdražíme o sto procent, vybereme od nich sedm milionů korun a ještě pořád musí město přibližně tři miliony doplácet. Nicméně to už je přijatelné.

Naznačil jste, že jste mohli při snižování výdajů města postupovat i jinak…

Ano. Třeba zvýšit daň z nemovitostí, ta je celá příjmem města. S tou jsme však nehýbali. To postihlo jenom obyvatele osad, kterým se srovnala daň z nemovitostí s městem.  Ti tedy mají o sto procent vyšší daň než mívali.  Nebo jsme to mohli vyřešit tak, že bychom zdražili vodné a stočné a prostřednictvím ČEVAKu by město ty peníze dostalo.  Pochopitelně se všechny varianty propočítávaly. Vybrali jsme tu nejschůdnější a nejlepší pro občany.
Se zastupiteli jsme došli k závěru, že zvyšovat každoročně poplatky za odpad o menší částky není řešení a jediným výsledkem bude, že občany naštveme rok co rok. Tak jsme se rozhodli to učinit jednorázově.

Odpůrci tvrdí, že takto se objem odpadu produkovaný občany nesníží a proto je jedině správné, aby každý platil pouze za to, co vyprodukuje.

Odpad prostě produkují všichni, protože všichni nakupují a tudíž nosí domů obaly. Někdo tvrdí , že vyprodukuje popelnici za půl roku. Ano, protože to roznosí po kontejnerech, co stojí po městě. Je třeba si vzít tužku a papír a počítat. Třeba jenom obaly od mléka.
Ale je třeba se na to podívat  z jiné strany. Na to, nakolik občany denně zatěžuje zbavit se odpadů.  Mají bezstarostnou likvidaci,  vysypou ho jen do kontejneru a dál se o něj nestarají. To stojí každého přibližně tři koruny denně, když vydělí 1000 Kč  365 dny. Vezměte si třeba kuřáky. To se mi stalo zrovna minulý týden. Pustil se do mě pán a když dokouřil, vzal cígo a hodil ho do prostoru. ´Pane, tak tohle musíte uklidit,´ řekl jsem mu. ´To je také nepořádek. Teď jste právě odhodil tři koruny. Počítejte. Krabičku cigaret za dejme tomu 60 korun vydělte 20 cigaretami.. A kolik stojí likvidace odpadu? Také tři koruny.´ Je to hodně, nebo málo?
Jak platit jenom podle množství vyprodukovaného odpadu na sídlišti, kde jsou kontejnery? Jak to tam budeme rozpočítávat? Na venkově to každý ví, kolik vyprodukuje. Ale tady máme bytové domy a do těch kontejnerů to nedávají jenom lidé z patřičného domu,  ale házejí tam odpadky i jiní, co tam třeba zastaví autem.
Zásadní je, že máme sběrný dvůr, kde mohou občané města ukládat odpad zadarmo. Což se třeba jinde platí. Tady vybourají jádro, dovezou odpad do dvora a město to uklidí. Ale bohužel, tohle všechno se musí zaplatit, to si musí lidé uvědomit.

Občané poukazují také na to, že v Kaplici bydlí spousta lidí, co tu nejsou trvale hlášeni, a tím pádem nemusí za odpad platit nic.

To mají pravdu. Proto se snažím tlačit na poslance, aby se toto změnilo a platil status trvalého či přechodného bydliště a žádné výjimky. Tito lidé, kteří tu bydlí v nájmech, jej platí sice vlastníkovi bytu, který platí odpad pouze sám za sebe a přitom v tom bytě bydlí třeba pět i více lidí.  Stejně tak máme  x lidí přihlášených na obci, protože nemají bydliště. Ti taky za odpad neplatí ani korunu, přitom je tu potkáváme dnes a denně.

Nicméně až petici obdržíte, budete se jí zabývat?

Peticí se samozřejmě zabývat budeme, ale nevím, jestli to bude k něčemu platné. Bohužel lidé většinou nechtějí slyšet názory druhé strany.