Čeká vás bohatý program a taneční večer v kulturním domě.

Jubileum 60 let existence středních škol v Kaplici připomíná osazenstvo středních škol současných. V pátek se tedy vydali studenti škol průvodem městem, při němž obešli všechny budovy, kde kdy studenti studovali.

A nebylo jich málo. „První střední škola v Kaplici byla založena roku 1953 v budově v Omlenické ulici, kde je dnes základní škola," vyprávěl učitel dějepisu a zeměpisu Jaroslav Král. „V roce 1955 se část školy přestěhovala do Linecké ulice, kde bývala německá škola. Mimochodem od roku 1948 tam také bylo sídlo pohraniční stráže. Stráž ale budovu vyklidila a uvolnila tím místo pro střední školu. Kromě ní tam bylo i zemědělské učiliště a jiné organizace."

V roce 1964 se otevřela ZŠ Fantova a jedenáctiletá všeobecně vzdělávací  střední škola – předchůdce gymnázia. V roce 1977 se střední školy slučují, neboť  gymnázium z Fantovy se definitivně stěhuje do Linecké, kde sídlí doposud.

Více v sobotním vydání Českokrumlovského deníku.