Pracovní skupina tvořená příznivci školy různých profesí se znovu sešla v polovině ledna. Intenzivně pracuje na propagaci školy a dalších krocích, aby se učebny školy opět dostatečně zaplnily žáky, jak zasluhují. Podle Vandy Kárové, jež ve skupině zastupuje veřejnost, čelí škola třem základním problémům: Rodiče se obávají, že se ročník, kam bude jejich dítě přijato, neotevře. Za druhé se bojí, jestli se daný ročník udrží po celé čtyři roky studií. „A ukázal se i nový, třetí problém,“ poukázala Vanda Kárová, „mezi lidmi se objevují názory, že kvalitní učitelé už ze školy odešli. Není to pravda. Navíc ti, kteří odešli nebo do školy dojíždějí učit jenom některé předměty, nás ujistili, že pokud škola pojede naplno, rádi se zase vrátí.“

Konkrétně v nejbližší době pracovní skupina připravuje setkání s rodiči žáků v Benešově nad Černou. Škola také zveřejní profily svých učitelů, snaží se potírat nepravdivé mýty o sobě, město nabízí studentům finanční podporu v podobě lákavých stipendií a podniká řadu dalších kroků.

Členové skupiny se shodli, že v budoucnu by bylo dobré opět obnovit osmileté gymnázium v Kaplici, ale také založit občanské sdružení rodičů za zachování střední školy v Kaplici.

Nový ředitel školy Ladislav Šolc během dvouměsíčního působení v Kaplici navštívil již dvanáct devátých tříd základních škol nejenom na Kaplicku, ale také na Lipensku nebo v Českých Budějovicích.

„Je to taková bitva v marketingu. Je třeba do škol osobně jít, oslovit žáky a jít s kůží na trh,“ říká.

Jeho cílem je naplnit dostatečným počtem žáků dvě třídy. „Ano, naplnit jednu na gymnáziu a jednu na střední ekonomické škole. Jedná se o třicet čtyři studentů. Spolupracujeme se zastupiteli a radou města Kaplice a snažíme se sestavit přehled vážných zájemců o studium. Věřím, že v polovině února budeme vědět, jaký je skutečný zájem. Na začátku března to pak bude definitivní číslo.“