„Dál pokračujeme v intenzivní komunikaci s rodiči,“ přitakala Vanda Kárová z kaplické pracovní skupiny, která se snaží škole pomoci. Další schůzka skupiny se uskutečnila v kaplické Arše v polovině ledna. „Narýsovali jsme si projekt, jak budeme postupovat, učitelky ze školy ho postupně realizují, již vytvořily například propagační brožuru o škole, kde představují, co všechno škola nabízí a dělá. S panem ředitelem vyjíždíme za rodiči žáků okolních škol, neboť se domníváme, jak se často ukázalo, že děti se doma o nabyté informace ze setkání s námi většinou nepodělí.“

Den otevřených na škole, a to jak ve střední škole, tak v učilišti, se koná 31.1. od 15 do 18 hodin.

Pracovní skupina a škola čelí třem základním problémům: Rodiče se obávají, že se ročník, kam bude jejich dítě přijato, neotevře. Za druhé se bojí, jestli se daný ročník udrží po celé čtyři roky studií. „A ukázal se nový třetí problém,“ poukázala Vanda Kárová, „mezi lidmi se objevují názory, že kvalitní učitelé už ze školy odešli. To není pravda. Navíc ti, kteří odešli, nebo do školy dojíždějí učit jenom některé předměty, nás ujistili, že pokud škola pojede naplno, rádi se zase vrátí.“

Konkrétně v nejbližší době pracovní skupina připravuje setkání s rodiči žáků v Benešově nad Černou. Škola se chystá zveřejnit profily učitelů školy, potírat nepravdivé mýty o škole, město nabízí studentům finanční podporu v podobě stipendií a podnikají řadu dalších kroků.

Členové skupiny se shodli, že v budoucnu by bylo dobré opět obnovit osmileté gymnázium v Kaplici, ale také založit občanské sdružení rodičů za zachování střední školy v Kaplici.

Nový ředitel školy Ladislav Šolc během dvouměsíčního působení v Kaplici navštívil již dvanáct devátých tříd základních škol nejenom na Kaplicku, ale také na Lipensku, nebo v Českých Budějovicích. „Je to taková bitva v marketingu. Je třeba do škol osobně jít, oslovit žáky a jít s kůží na trh,“ říká. Jeho cílem je naplnit dostatečným počtem žáků dvě třídy. „Ano, naplnění dvou tříd, a to jedné na gymnáziu a jedné na střední ekonomické škole. Jedná se o třicet čtyři studentů. Zapojil jsem vlastní nápady a mluvil jsem přímo s žáky základních škol. Například v Loučovicích jedna z dívek pak přiběhla za mnou ke stolku a řekla: Budějovice škrtám, jdu k vám! Takže to zafungovalo. Kolik studentů však skutečně odevzdá zápisové lístky, to samozřejmě nemůžeme vědět. Spolupracujeme ale se zastupiteli a radou města Kaplice a snažíme se sestavit přehled vážných zájemců o studium. Nenecháváme nic náhodě. Rodiče volají a ptají se. Snažíme se jim ze všech sil předat všechny informace a kvalifikovaně poradit.“

Den otevřených dveří na škole vypadal nadějně. „Už před dnem otevřených dveří rostl zájem žáků jako houby po dešti,“ říká Ladislav Šolc. „Věřím, že v polovině února budeme díky spolupráci s vedením města vědět, jaký je skutečný zájem o studium. Na začátku března to pak bude definitivní číslo.“