Tato novinka nabízí žákům čtyřletý maturitní obor, který by měl pomoci zvýšit zájem o technické vzdělávání. Technické lyceum žákům umožní tvůrčí práci, vyzkoušet si realizaci svého technického projektu, naučit se pracovat s moderními digitálními technologiemi či si zlepšit počítačové dovednosti.

„Zařadit tento maturitní obor do naší nabídky vzdělání se nám podařilo za významné podpory Jihočeské hospodářské komory, města Kaplice,“ sdělila Zdeňka Lovčí, ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kaplice, „A firem Kámen a písek, spol. s r. o., Engel strojírenská, spol. s r. o. Všichni partneři si uvědomují, že tento technický obor pomůže zvýšit mezi žáky zájem o tak potřebné technické vzdělání. Absolventi Technického lycea se pak stanou odbornou posilou pro firmy v našem regionu.“

Slovanský dům i nadále zůstane v pronájmu kaplické střední školy.
Změnili názor: Kaplické učiliště se se Slovanským domem neloučí

Jak konkrétněji vypadá vlastní výuka? Do vzdělávacího programu oboru Technické lyceum se řadí jednak všeobecně vzdělávací předměty jako jsou dva cizí jazyky, aplikovaná matematika, technická fyzika, informatika. „Ale především odborné předměty − technické kreslení, CAD systémy, deskriptivní geometrie, robotika, průmyslový design, ale i základy podnikání a ekonomiky,“ vysvětluje ředitelka. „Ve třetím ročníku se pak může žák profilovat výběrem vyučovacích předmětů z odborných bloků.“

Samozřejmostí je přitom maximální propojení teorie s praxí. To znamená, že už od 1. ročníku budou žáci absolvovat odbornou praxi ve školních dílnách a na skutečných pracovištích, aby se co nejvíce seznámili s pracovními pozicemi v organizacích a firmách na všech stupních výroby a řízení.

Tento perspektivní obor lze v Jihočeském kraji studovat zatím pouze v Táboře a od příštího školního roku nově také v Kaplici.