Návštěvníci se na jarmarku mohli potěšit pohledem na vystavené drobnosti nebo si je zakoupit. Byly to menší až drobné předměty, za jejichž vytvořením se však skrýval mnohdy velký um a spousta práce jejich tvůrkyň a tvůrců.

Tradiční jarmark připravily Městská knihovna a KIC Kaplice.