Získání zlatého certifikátu, který je rozšířený a má dlouhodobou platnost, svědčí o tom, že kaplický domov pro seniory splňuje přísné požadavky na kvalitu poskytované paliativní () péče a také že jeho zaměstnanci jsou v této oblasti skvěle proškolení. „Tento certifikát také znamená, že zařízení je schopno poskytovat komplexní a individualizovanou péči, která zahrnuje nejen fyzické, ale i emocionální, sociální a duchovní potřeby seniorů“ vysvětluje ředitelka. „Certifikát je uznáním za vytrvalost a nasazení celého týmu Domova pro seniory Kaplice a potvrzuje jejich závazek poskytovat nejlepší možnou péči svým obyvatelům.“

Chystá se přístavba kaplického domova pro seniory. Ilustrační foto.
V kaplickém domově seniorů přibudou nová lůžka. Pro lidi s demencí

Co osvědčení, které DpS získal, znamená pro samotné obyvatele domova?

  • Vyšší kvalita života: Paliativní péče se zaměřuje na zmírnění bolesti a nepříjemných příznaků, což výrazně přispívá ke zlepšení celkové kvality života.
  • Podpora rodin: Certifikovaný přístup zahrnuje i podporu rodin a blízkých, což pomáhá zvládat náročné situace a zajišťuje, že péče je koordinovaná a komplexní.
  • Důstojná péče: Paliativní přístup respektuje důstojnost a autonomii seniorů, poskytuje péči na základě jejich přání a potřeb.

Co je paliativní péče? Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. (Zdroj: Centrum paliativní péče)