„Řešením takových přestupků je ve většině případů bloková pokuta," uvedl Jan Bohdal, tiskový mluvčí města Kaplice. „Méně případů je oznamováno správním orgánům s následným úředním řízením a v krajním případě dochází k udělení zákazu pobytu na území města." Čtyři prostitutky, které se neřídily rozhodnutím soudu, dokonce za porušení zákona skončily ve vězení.

„Prostituce ve městě výrazně ubylo," zhodnotil situaci velitel kaplických strážníků Martin Griga. „Uvědomujeme si ovšem, že ji nelze zcela vymýtit. Děláme ale všechno proto, abychom ji regulovali, vytlačovali a znepříjemňovali prostitutkám jejich činnost."

V loňském roce bylo blokovým řízením řešeno 233 případů prostituce a k tomu bylo 65 případů oznámeno správním orgánům. „Zajímavé je, že z uvedeného počtu případů se v 66 případech jednalo o rakouské občany," upřesnil Martin Griga s tím, že mezi dalšími národnostmi, které služby vyhledávaly, byli občané ČR, Slovenska, Maďarska, Srbska a Polska.

V meziročním srovnání jsou statistické údaje za první pololetí tohoto roku mnohem příznivější.
Za první pololetí letošního roku strážníci udělili podle slov mluvčího města celkem 76 pokut v blokovém řízení s tím, že stále převažují občané Rakouska.

„Kromě terénní práce nám hodně pomáhá i monitoring kamerového systému," přiblížil Martin Griga. „Když si klienti sjednali službu v centru města, už jsme věděli, kterým směrem odjíždějí, a díky dlouhodobému vytipování míst setkání jsme dojeli zasáhnout."

Centrum města monitoruje celkem osm kamer. Záznamy lze dohledat zpětně za více než čtrnáct dnů. „V Kaplici drží službu celkem šest strážníků s výbornou znalostí místních poměrů," řekl Jan Bohdal. „A od začátku prázdnin byl sbor rozšířen o nové dva pro další zvýšení bezpečnosti občanů a kontrolu veřejného pořádku.

„Úzce spolupracujeme s Policií České republiky, o čemž svědčí i úspěšnost řízení v případě zákazů pobytu, kterých bylo za minulý rok uděleno dvacet na území města Kaplice i Bujanova, kde naší městští strážníci působí na základě veřejnoprávní smlouvy," upřesnil Martin Griga.
Pozitivně zlepšení situace s prostitucí vnímá i vedení města. „Každé čtvrtletí se věnujeme bezpečnostní situaci ve městě, městská policie nám předkládá výsledky své práce formou statistik a hodnocení. Zastupitelstvo bere tyto informace na vědomí a prakticky bez výhrad," uvádí starosta Kaplice Pavel Talíř.

„Předložené výsledky práce městské policie v tomto ohledu vidím jako úžasný úspěch, který vnímá pozitivně i veřejnost," doplnil místostarosta Kaplice Libor Lukš s tím, že v minulém volebním období byl problém prostituce tématem téměř každého jednání zastupitelstva. Občané ani turisté nevnímají nyní kdysi problematickou část života obce jako současný problém. „S trochou nadsázky lze říct, že prostituci nahrazuje turistický ruch," uzavřel mluvčí města Jan Bohdal.