Dojetí se neubránily některé z oceňovaných žen, které ve čtvrtek vedení města Kaplice pozvalo na slavnostní setkání do obřadní síně. Ženy obdržely finanční dar každá v hodnotě pěti tisíc korun a květiny.

„Oslovili jsme ředitelky Charity Kaplice a společnosti Ledax, o.p.s., aby vybraly zaměstnance, kteří byli v době koronakrize v takzvané první linii,“ vysvětlila Pavla Opekarová, radní města Kaplice.

„Moc všem děkujeme za jejich práci, a to nejen v době koronaviru,“ říká Pavlína Bláhová, vedoucí odboru sociálních věcí a péče. „Věříme, že naše pěkná spolupráce bude pokračovat i nadále.“

„Jsem z toho opravdu naměkko,“ usmála se Kateřina Sklářová z Ledaxu. „Ocenění naší práce si moc vážím!“

V pozadí pozornosti města nezůstávají ani pracovnice osobní asistence ICOS, o.p.s. Dvanáct žen z této společnosti dostane od města dárkové poukazy do drogerie v hodnotě 500 korun.

Město navíc chystá pro všechny, kdo pomáhali v době koronavirové pandemie, jako poděkování koncert během srpna.