Už jste někdy viděli podprsenku pro kojící ženy z PET láhví? Ze stejného materiálu také šaty pro těhotné, boty či batoh a další výrobky byly v úterý k vidění na kaplické střední škole v rámci ekologicky zaměřeného projektového dne.

Studenti kaplického gymnázia a střední odborné školy ekonomické zároveň ukázali nově upravené prostranství před školní budovou. Dřevěný altánek, který bude sloužit jako venkovní učebna, nové lavičky i záhony zeleně, ale především kompostéry, do nichž budou žáci sypat biologický odpad ze speciálních košů ve třídách, škola pořídila s využitím tří grantů.

„Formou dotací jsme získali celkem 136 tisíc korun, 60 tisíci přispělo město a 22 tisíc jsme dodali z vlastních zdrojů,“ zrekapitulovala ředitelka školy Marta Caisová. Pomohli prý i sponzoři.

Zvelebením školního dvora i zavedením systému kompostování učinilo gymnázium další krok na cestě k titulu Ekoškola. „Například právě kompostováním bioodpadu významně přispějeme k ekologičtějšímu provozu školy,“ zmínila Hana Kýbusová.

Úsilí jedenáctičlenného ekotýmu si vzali za své i další studenti školy, kteří například v rámci hodin tělesné výchovy nebo biologie pomáhali s výsadbou rostlin na nově vzniklých záhonech.

„Také jsme natírali bránu do dvora,“ podotkl student tercie Pavel Kotva. Něžnější polovička třídy se pak zhostila šití sedáků na lavičky v altánku. „Zpočátku mi to moc nešlo, ale s šicím strojem jsem se nakonec skamarádila,“ zhodnotila své úsilí Nikola Kreisingerová.

Nově upravené prostranství před školou si studenti pochvalují. „Dříve tu byly jen nevzhledné panely, teď bych dvůr ani nepoznal. Těším se na vyučování venku, ale altánek asi bude pořád obsazený,“ uvedl Jan Drdák.

Sami studenti se v úterý také zhostili založení kompostu. Bioodpad ze speciálních odvětrávaných košů umístěných ve třídách přinesli ke kompostérům na dvoře školy studenti třídy G3 Radek Chýna a Miroslav Janošťák.

„Zástupci každé třídy byli o kompostování proškoleni, u každého koše je navíc informace o tom, jaký odpad na kompost patří a jaký ne,“ zmínila Hana Kýbusová.

Vzniklý humus pak na kaplické škole využijí obvyklým způsobem, ale i ke studijním účelům. „V rámci zvláštního projektu budou studenti v hodinách chemie zkoumat rozkladné procesy v kompostérech,“ vysvětlila Marta Caisová.