Priority nového vedení vycházejí z volebních programů prakticky všech v zastupitelstvu zastoupených volebních uskupení. „Nejvíce jsou v tom ale obsaženy body z volebních programů koalice,“ řekl starosta Pavel Talíř. „Navazují na záměry vedení města v minulosti. Jako například v prodeji městských bytů, který začal už v roce 2004. Rapidní změny, otočené o 180 stupňů, neděláme.“

Čili například privatizace bytů pokračuje. Nyní dojde na panelové domy čp. 509 a 510 a přípravu dalších vhodných bytů k prodeji. „Jde o další dva paneláky, které město nemohlo prodat dříve, protože kvůli rekonstrukci byly v zástavě,“ připomíná starosta. „Takže jejich privatizace bude pokračovat až teď.“ Kaplice vlastní zhruba 300 bytů, všech se ale zbavovat nemíní. „Město si určitou skupinu bytů ponechá,“ ujistil starosta. „A to především byty sociální, vhodné například pro mladé rodiny, handicapované osoby, pro chráněné bydlení a podobně."

Zastupitelé budou také dál usilovat o obchvat. Dostavba druhé etapy obchvatu Kaplice směrem na Benešov nad Černou je sice záležitostí Jihočeského kraje, ale vedení města je připraveno napomoci k co nejrychlejší realizaci. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace,“ dodal Pavel Talíř. „Až bude obchvat hotov, připadnou všechny zbývající komunikace v intravilánu města, které doposud patří kraji, městu,“ dodal Pavel Talíř. „Přičemž kraj zafinancuje opravu jejich povrchu.“

Vedení města při plnění vytyčených záměrů systematicky úspěšně postupuje vpřed, ale jedna věc se doposud nepodařila. „Do letošní plesové sezony bohužel nebudeme mít zrekonstruovaný sál kulturního domu,“ mrzí Pavla Talíře. „To vidím jako velký problém. Nepodařilo se to včas kvůli problémům s dodavatelskou firmou, jež byly dané i situací na trhu. Museli jsme od smlouvy odstoupit.“

Některé další záměry z programu zastupitelů: Zaktualizovat projekt na rekonstrukci ulice Generála Fanty
Posílit městskou policii o dva strážníky
Podporovat školství v Kaplici včetně středního
Vyřešit bioodpady a získat domácí kompostéry
Podpora kultury a sportu
Budování a rekonstrukce sportovišť
A mnoho dalšího