Současné vedení radnice má ale před sebou ještě dva roky práce a zmíněná kasárna, která jsou součástí jeho volebního programu, zdá se, nejsou až tak odsunuta na vedlejší kolej, jak někdy zaznívá.

„Myslíme, že se blýská na lepší časy, a že by mohl ten neutěšený stav nic nerealizování brzy skončit," říká místostarosta města Josef Hermann.

„Potřebujeme zastavit úbytek lidí ve městě a věříme, že se právě nyní otevírá určitá šance," dodává místostarosta, připomíná genezi celého případu a popisuje aktuální dění ohledně komplexu.

Území o rozloze 24 hektarů je obrovská rozvojová plocha, obrovský potenciál města, ovšem velmi náročný na vstupní investice.

„Do začátku volebního období jsme měli smlouvu s nositeli projektu Krumlovia, který spočíval vy vybudování jakéhosi univerzitního městečka. Tento projekt se nakonec nepodařilo uskutečnit a město jej ukončilo s koncem předchozího volebního období," vzpomíná místostarosta českého Krumlova Josef Hermann.
Město tak bylo postaveno před nové diskuse a polemiky, co s areálem.

„Hned na začátku volebního období jsme si řekli, že se znovu zaměříme na to, co bylo navrženo už původně, tedy, že bychom tam realizovali bytovou výstavbu," popisuje Josef Hermann další vývoj. „Jednali jsme s jedním z největších developerů v ČR a nechali jsme si zpracovat rámcovou analýzu co s tím územím," dodává.
Z analýzy vyšlo jedno zásadní doporučení: Území je tak obrovské, že jej není možné zvládnout najednou, s jedním investorem.

„V rámci doporučení komise pro územní plán a investice jsme začali spolupracovat s architektonickou kanceláří. Dnes směřujeme k řešení dílčích částí toho území, a chceme se v první vlně zaměřit na šedesát až sedmdesát rodinných domů v severní části, která je velmi dobře připravená. Také je nám doporučeno, abychom využili současného zájmu jednoho francouzského investora, který má v této oblasti rekonstruovat objekty po armádě a vytvořit tam komplex pro seniorské služby. Pak teprve bychom se měli podívat na spodní část komplexu," popisuje místostarosta města současné dění oko kasáren.

„Základní problém je odvod vody. Po posledních jednáních s odborníky, jsme došli k překvapivému závěru, že existují možnosti, jak vodu odvést jinak, než páteřním kanálem za sto miliónů korun. Zvlášť by se odváděla srážková povrchová voda a zvlášť splašková. Nyní čekáme na jeden zásadní výstup a to je studie odtokových poměrů, kterou aktuálně pro město zpracovává expertní firma. Ta má být hotová zhruba v dubnu. Na základě jejích výstupů zjistíme, zda jsme opravdu schopni odvést vodu jinudy a začneme pracovat," dodává Josef Hermann