Zastupitelé dali záměru zřídit v centru města kasino zelenou třinácti hlasy z třiadvaceti.

Proti tomu se bouří řada obyvatel Českého Krumlova a podepisují petici. „Nesouhlasíme s povolením provozovat kasino na náměstí v Českém Krumlově,“ říká zakladatelka petice Petra Lewis. „Ani s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu. Podnik takového druhu na náměstí naproti radnici a poblíž základní umělecké škole nepatří. To navíc otevírá dveře potenciálním dalším výjimkám a znevýhodňuje ostatní podnikatele.“

Některé z reakcí lidí pod peticí
Zase by vzniklo v Krumlově něco, co není pro jeho běžné obyvatele. Spojení nárůstu kriminality s kasiny a hernami je prokázané. V době, kdy se některá města snaží likvidovat alespoň herny, je to krok zpět.
Z pohledu rodačky vidím, že Krumlov se stal městem prů᠆tokového turismu, které je stále méně přívětivé pro své občany. Město by potřebovalo prozíravější zastupitelstvo a radní, kteří by byli ochotni sloužit občanům a jednomu z nejkrásnějších měst na světě.
Rádoby lákadlo opět pro turisty. Myslím si, že touto cestou naše město rozhodně nezbohatne a ještě podpoří gamblerství. Kasino se hodí možná tak jen do velkoměst.

Žádost o povolení provozovat hazardní hry v uvolněných obchodních prostorách hotelu podala společnost Bohemia Properties, a. s. Podle ní by provoz kasina přinesl kromě rozšíření nabídky služeb a vyžití pro hotelové hosty až 20 pracovních míst a také příjem nej᠆méně 2,7 milionu korun ročně do rozpočtu města. Vznik᠆la by i kavárna doplněná o kulečníkový stůl a další volnočasovou zábavu. Jednalo by se o legálně provozovaný hazard na vysoké úrovni, který podléhá silné kontrole ze strany ministerstva financí a celní zprávy.

„Byla jsem překvapená, že to zastupitelé schválili,“ přikyvuje Petra Lewis. „Byla jsem ve skupině aktivních li᠆dí, kteří se zapojili do přípravy strategického akčního plá᠆nu města, což jsem pochopila tak, že teď se bude město snažit dělat věci víc pro lidi a zastupitelé se budou ptát lidí na jejich názor. Petice ukazuje, že lidé toto nechtějí. Je to krok zpět, hazard do centra města nepatří.“

Petice má dvě formy. Elek᠆tronickou a tištěnou. K té tiš᠆těné je možné připojit podpis například v prodejně zdravé výživy v Masné ulici, v ateliéru Vladimíry Konvalinkové na Latráně nebo ve fotoklubu u Ladislava Pouzara. „Ovšem jde nám o podpisy pouze lidí z Krumlova, aby᠆chom petici mohli předložit zastupitelstvu k dalšímu pro᠆jednání kasina,“ připomíná Petra Lewis. „Jsou tu skupinky lidí, které se samy vynořují, podepíšou to ve svém okolí a pak mi to předají.“

Pro kasino byli všichni zastupitelé opozice, také někteří z koalice. Jiní se zdrželi hlasování a ostatní byli proti. Hlasování se zdržel i starosta Dalibor Carda. „Chtěl jsem hotelu vyjít vstříc, ale kasino moc neprosazuji,“ uvedl. „I přes svoji nechuť jsem žádost nechal projít radou s tím, ať rozhodne demokracie. Rozhodla pro kasino. V současnosti mám ale k tomuto záměru negativní vztah. Pokud budou lidé hodně protestovat, je možné, že někteří zastupitelé změní názor. Avšak firma se bude bránit.“