Na stěhování kamenné kašny z roku 1646 na kaplickém náměstí by zřejmě došlo i v případě, že by se městu nepodařilo získat kýženou dotaci na rekonstrukci náměstí. Kašna by se ze severní části náměstí, kam byla přemístěna za druhé světové války, aby zde byl dostatek místa pro velké vojenské nástupy, v budoucnu měla stěhovat do jeho středu.

„Podle informací, které mám, kašna už netěsní, a tak bude nezbytné ji rozebrat a opravit,“ uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř. Doplnil, že ve špatném stavu už je také vodovodní potrubí, které do kašny vede ze středu náměstí.

„Když už tedy bude kašna rozebraná, nabízí se přestěhovat ji doprostřed hlavní osy náměstí, přímo ke zdroji vody. Tedy tam, kde stávala až do dob druhé světové války,“ zareagoval starosta na diskuzi místních občanů o smysluplnosti stěhování cenné památky.

Rozporuplné reakce vyvolala i myšlenka kaplického starosty vrátit na náměstí po jeho rekonstrukci sochu císaře Františka Josefa I., která tady stávala už za Rakouska–Uherska.

Památkáři by ale naplnění tohoto záměru ocenili. „Byl by to ojedinělý počin. Říkám si, že žijeme v Evropské unii a v době Františka Josefa jsme součástí takové malé Unie byli také, takže by to jistě bylo příznačné,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Doplnil, že jeho kolegové se nyní snaží ověřit, zda tato socha na kaplickém náměstí skutečně stála.

„Zároveň pátráme po obrazových materiálech, které by detailněji dokumentovaly například podobu sochy,“ podotkl Petr Pavelec, jenž je prý zdvědavý i na další diskuzi, kterou tento záměr mezi kaplickými občany vzbudí.

„V obdobných případech je vždy třeba shoda většiny obyvatel daného sídla, neboť oni se musejí se sochou umístěnou na náměstí alespoň částečně ztotožňovat,“ vysvětlil Petr Pavelec.

Socha, která bude zobrazovat Františka Josefa, ale možná také úplně jinou osobnost, by však střed města ozdobila pouze v případě, že se městu podaří získat dotaci na celkovou rekonstrukci centrální části náměstí.