V sobotu 27.6. jsou to tyto akce:

LP 1420 na Velešínsku – Připomínka historických událostí z husitských válek aneb…ktož jsú boží bojovníci. Ve Velešíně tentokrát připomenou události v době husitských válek. Účinkuje Společnost pro zachování kulturního dědictví, historie a romantiky GRYFF (známá již z předchozích let z účinkování na velešínském náměstí). Organizátoři informace čerpají z kronik, zápisů ze smolných knih Rožmberků a hlavně z perfektně zpracované ,,mikrohistorie“ na stránkách Spolku přátel města Velešína. Dobré zábavy, pití i jídla bude dosti…. Vše vypukne od 13 hodin na náměstí ve Velešíně.

Program:

13:00 Pochod městem k radnici

Ceremonie s purkmistrem a konšely

Tenkrát ve Velešíně … aneb houfy Jana Čapka

14:00 - 15:00 HRAJETO ( harmonikové duo + bicí )

15:00 Husitská epopej … divadelně šermířské představení skupiny Barbaři

16:00 Mistr kat … aneb právo útrpné

16:30 Od píšťaly po houfnici

17:00 - 18:00 HRAJETO ( harmonikové duo + bicí )

18:00 Kterak válčili husité … malá ukázka válečnictví husitů

18:30 Střelecká soutěž o zlatý šíp Jana Smila z Křemže

Kterak se vrhá z katapultu

19:00 Na hradby … aneb souboje žoldnéřské

19:30 Ve jménu svaté Barbory … Husité a palné zbraně

Poslední výstřel a přípitek z kalicha

20:00 - 21:30 ELEMENT Z

Trhy a řemesla na klášterním dvoře v Českém Krumlově. Klášterní dvůr opět ožije.Trhy a jarmark doplní vedle tradičních i netradičních klášterních dobrot i různé kalorické záludnosti a řemeslné výrobky nejenom z řemeslných dílen. Konají se od 8 do 18 hodin. A od 8 do 11 hodin bude i trh s regionálními potravinami. Platidlo klášterní mince. Jedna mince = 10 Kč.

Hořické kulturní léto startuje v v sobotu zastřešeném teátru v Hořicích na Šumavě. Začíná Hořickými slavnostmi od 14 hodin. Účinkují

14:00 Weekend

15:40 Lenka Szabó Hrůzová, Mojmír Maděrič, Roman Skamene

17:00 Elán Kontraband

22:00 Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo,

Vstupné 200 Kč

Koncík od 20 hodin v Club Museum Czech underground Chvalšinská v Českém Krumlově.

Amarock a jinou zábavu poskytne hřiště u řeky v Rájově. Ve 14 hodin zahájení, kdy hraje dechová kapela B.brass; 14.30 h Velikonoce – koulení vajec. 16.00 Dětský den – soutěže a skákací hrad; 17.30 h stavění máje a opékání buřtů; 19.00 h Lení zábava s kapelou Amarock. Na občerstvení bude vepřová kýta na grilu a další. Při nepřízni počasí bude připraven stan. Pořádají restaurace Na Kovárně a SDH Rájov.

Cihelna vystupovat! Festival v Chlumu u Křemže pokračuje i v sobotu. Sobota: 14.30 Nouzový řešení; 15.30 David Kozák; 16.30 Sirény; 17.30 h Walmart Cowboys; 19.00 Jiří Rambousek; 20.00 Votchi; 21.30 Echt!; 23.00 Povodí Ohře.

Oslava 85. výročí založení hasičského sboru SDH Stupná a sraz rodáků ze Stupné, Chlumečka a okolí se koná na návsi ve Stupné. Program 13 h mše, 14 hodin Podhoranka, 20 h Pepa Litvan. Po celou dobu ukázka hasičské techniky.

Rodinná prohlídka Nebojte se v temné komoře. Museum Fotoateliér Seidel zve od 10 a 14 hodin na interaktivní prohlídku určenou především pro rodiny s dětmi. Kurátor muzea vám ukáže unikátní prosklený fotoateliér, ve kterém se dodnes fotografuje, seznámí vás se starými přístroji, vysvětlí, jak fungoval klasický fotoaparát a ukáže vám kouzlo temné komory. Podíváte se do temné komory, kde si můžete vyzkoušet vyrobit fotogram, ale třeba i vyvolat vlastní fotografii z přineseného filmu. Přijďte dětem ukázat magii klasického chemického procesu anebo si sami zavzpomínat na staré časy.

Dětský den a koncert pořádá venkovská usedlost Zahrádka v Zahrádce u Chabičovic. Dětský den se koná od 13 do 17.30 hodin. Děti si užijí skákací hrad, pěnovou show, hry pro děti, k dispozici bude občerstvení. Vstup zdarma. A večer následuje koncert kapely Chlapi v sobě od 18 hodin. Vstupné 100 Kč.