Nebál se za svým úlovkem vlézt až do nejtemnějších koutů lesa. Jedna taková vycházka se mu ale přece jenom málem stala osudnou. Stalo se tak nedalo pořešínského hradu.

Byly to časy, kdy přírodou volně bloudili vlci či medvědi. A právě jednoho pořádného huňáče rytíř znenadání potkal. Samozřejmě pohotově sáhl po luku. Byl odhodlán kořist skolit za každou cenu.

Jenomže luk se mu v ruce rozpadl. Najednou byl tedy muž beze zbraně a karty se rychle otočily. Z lovce se stal cíl a ani medvěd nehodlal meškat. Rytíři zbývalo jen jediné, modlit se směrem k Bohu a prosit za záchranu.

A skutečně, medvěd se najednou skolil k zemi a byl mrtvý. Život mu ukončil tajemný rytíř, který přispěchal na pomoc, ale vzápětí zase zmizel, aniž by s vystrašeným mužem vůbec promluvil. Není divu, že rytíř z Pořešína celý okamžik považoval za zázrak. A jak lépe se odvděčit, než na místě postavit kapli.

Skutečně, příliš se nemeškalo a kaple brzy stála. Stala se dokonce tak oblíbenou, že do ní začali mířit poutníci ze všech možných koutů. Ti zde stavěli své nové domovy. Dnes je na místě druhé největší město na Českokrumlovsku. Kaplice se jmenuje.