„Ke stávce se připojí většina zaměstnanců,“ sdělil ředitel ZŠ TGM Č. Krumlov Josef Haláček. „Protože tím pádem není možné zajistit výuku ani částečně, bude škola celý den uzavřená.“ Mimo provoz jsou i školní jídelna a družina.

Ticho se rozhostilo i v Základní škole ve Křemži. "Dlouho jsme tento krok zvažovali, protože víme, že rodičům velmi komplikujeme situaci, ale i když se to na první pohled nezdá, jde nám o vaše děti a naši společnou budoucnost," vysvětlují křemežští pedagogové.

Ve Větřní jsou uzavřeny stará i nová budova základní školy, a školní družina má omezeně otevřeno pro žáky 1. a 2. tříd. Nestávkující pedagogové školy dohlížejí na žáky v družině od 7.30 do 11.30 hodin, pak je převezmou vychovatelky družiny. Mateřská škola je však v provozu, školní jídelna vaří i pro cizí strávníky.

„Rozhodli jsme se zúčastnit stávky z několika důvodů,“ vysvětluje ředitelka větřínské školy Halka Jánová. „Mediální prezentace důvodů stávky neodpovídá skutečnosti. Nejde jenom o slibovaný, přesto nesplněný růst platů, ale především o faktory, které komplikují co nejlepší vzdělávání dětí. Například současná podoba inkluze, kdy jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přednostně vzděláváni v běžné ZŠ. Dále nízké ohodnocení nepedagogických pracovníků, obrovská administrativní zátěž, která ubírá čas na práci s dětmi, odlišné podmínky pro zaměstnance MŠ a ZŠ aj.“

K momentální stávce ale někteří pedagogové nevidí důvod. „Ministerstvo má pravdu, vládní prohlášení se plní, nevidím proto, proč stávkovat a trápit uzavřením školy rodiče,“ míní ředitel ZŠ Školní Kaplice Pavel Petr. „Všichni bychom byli samozřejmě rádi, aby plnění slibů pokračovalo rychleji, ale poslední roky se ve školství opravdu něco děje, takže ze současné stávky mám smíšené pocity.“