Z dlouhých hodin piplavé práce, napravování drobných nedostatků i překonávání tvůrčích krizí vykřesal velešínský všeuměl Zdeněk Korbela takřka nemožné – funkční model jevištní techniky unikátního barokního divadla v Českém Krumlově.

Barokní skvost

Českokrumlovské zámecké divadlo, které nechal v letech 1680 až 1682 vybudovat Jan Kristián I. z Eggenbergu, je unikátní i zachovalou konstrukcí horního jeviště s ochozy, provazištěm i spodním jevištěm s funkčními stroji, kompletní mašinerií s posuvnými rámy, rumpály, kladkami, lanovkami či výsuvnou světelnou rampou

(www.castle.ckrumlov.cz)

Pětadvacetkrát zmenšená replika takzvané mašinerie věrně zpodobňuje všechno to, co je na zámeckém divadle z konce 17. století cenné snad nejvíce – důmyslný systém kladek, táhel či propadlišť, s jehož využitím se kulisy i ostatní dekorace na jevišti divadla mění doslova jako mávnutím kouzelného proutku.

Předlohou k práci byly Zdeňku Korbelovi především fotografie z interiéru divadla. „Mašinerii jsem si prošel i osobně. Byl to sice hezký zážitek, ale poté mě čekalo na modelu spoustu další práce, protože jsem v reálném prostředí zjistil, jaké nedostatky model ještě má,“ vzpomněl s pokorou sobě vlastní Zdeněk Korbela.

I přesto, že často o svém díle pochyboval a mnohokrát se k tomu, co ze dřeva vytvořil, vracel, byla to prý práce radostná. „Nebyla to klasická zakázka s termínem odevzdání, což bylo na celém díle nejkrásnější,“ smál se velešínský modelář, z jehož dílny vzešlo už nejedno slavné dílo – například roubenka, která byla k vidění na Klostermannově výstavě v Jihočeském muzeu, anebo model historického Velešína, jenž obdivují návštěvníci místního domu Kantůrkovec.

Na výrobu makety mašinérie zámeckého divadla, kterou kastelán českokrumlovského hradu a zámku Pavel Slavko označil za nejvěrnější, která dosud vznikla, použil Zdeněk Korbela i dřevo z cesmíny, jež dlouhá léta rostla na zahradě jeho domu.

„Není to ale tak, že bych ji pokácel kvůli modelu. Dosáhla výšky devíti metrů a otloukala nám chalupu,“ zdůvodnil skon statného stromu, z něhož se prý díky chybějící struktuře dřeva dobře soustruží, Zdeněk Korbela. „Největší část modelu je ale ze smrkového dřeva,“ podotkl.

Jedinečný model budou moci zájemci obdivovat v takzvaném Renesančním domě na pátém nádvoří českokrumlovského zámku.

„Dílo je poměrně robustní a bezpečné, takže veřejnost si bude moci bez obav badatelsky ověřit to, co je návštěvníkům barokního divadla v reálu skryto pod podlahami nebo stropy,“ uvedl Pavel Slavko, jenž si zručnost Zdeňka Korbely ověřil už několikrát. Velešínský modelář totiž vytvořil již několik funkčních replik jednotlivých součástí zámeckého inventáře.

„Myslím, že nejnovější dílo Zdeňka Korbely všechny překvapí jednak svou konstrukcí, ale i funkčností či dílčími detaily práce,“ uzavřel Pavel Slavko.